Erstatning for kontraktsbrudd på bil

Kjøp og salg av biler skjer i stor utstrekning. Mange selger og kjøper biler privat. Viktigheten av å ha en skriftlig kontrakt er etterhvert blitt noe de fleste har fått med seg. Men hva skjer når kjøper ikke overfører kjøpesummen? Da foreligger det kontraktsbrudd. En av mulighetene du som selger da har, er å selge bilen til noen andre og kreve erstatning for eventuelt økonomisk tap. Kontakt oss gjerne om du ønsker en vurdering på om du har en sak å gå videre med.

 

Høyesterettsdom ga erstatning til selger av bil

Rt. 2010 s. 1580 gjaldt blant annet krav om erstatning for såkalt dekningssalg. Det gjaldt en Bentley Continental GT. Kjøper inngikk avtale om kjøp av bilen, men trakk seg så fra kjøpet. Han ble da orientert skriftlig av selger om at bilen ville blitt solgt til noen andre og at et eventuelt økonomisk tap ville bli krevd erstattet. Høyesterett la til grunn at det avgjørende var om selger hadde gjort det som var mulig for å selge bilen til høyest mulig pris raskest mulig. Selger fikk erstatning på kr 400 000, da bilen ble solgt for kr 1 400 000. Avtalen med kjøper opprinnelig var på kr 1 800 000.

 

Advokatbistand ved erstatning for kontraktsbrudd på bil

Vi har hatt flere saker som dette, og vår erfaring er at det lønner seg å ha advokatbistand i løpet av hele prosessen. Det er viktig å gå frem på riktig måte, slik at man som selger oppfyller sin tapsbegrensningsplikt. Det er også viktig at man har en skriftlig korrespondanse med kjøperen som man skal kreve erstatning fra. Husk at du har krav på rettshjelpsdekning via din bilforsikring. Forsikringen dekker normalt 80%, med unntak av en mindre egenandel.

 

Henvendelse til Advokatveiledning AS

Er du usikker på om du har krav på erstatning for kontraktsbrudd på bil? Fordelen med å sende inn en henvendelse i kontaktskjemaet under, er at du får en uforpliktende og kostnadsfri vurdering av en spesialisert advokat. Vi presenterer også vilkår for oppdrag om du ønsker advokatbistand. Vi har mye erfaring med saker som dette. Ta kontakt og få svar innen kort tid.

 

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.