Kjøper har signert kjøpekontrakt på bil, men trekker seg

Vi har hatt flere saker der vi representerer en selger som opplever følgende: Kjøper aksepterer å kjøpe en bil, signerer kjøpekontrakten, men trekker seg så fra kjøpet. Da blir spørsmålet hva selger kan foreta seg. Det er flere muligheter. En mulighet er å kreve naturaloppfyllelse, med andre ord at kjøpet blir gjennomført. En annen mulighet – og ofte den mest praktiske – er å selge bilen til en tredjemann for så å kreve eventuelt økonomisk tap dekket som erstatningskrav. Dette gjør at man får kapital inn og blir kvitt bilen. Derfor er dette ofte ønskelig. Krav om naturaloppfyllelse vil kunne bli både svært tidkrevende og uten hensikt, dersom kjøper har trukket seg grunnet at han eller hun ikke har midler til å gjennomføre kjøpet.

I denne artikkelen kan du lese om hvilke krav om erstatning du har, i tilfeller der kjøper har signert kjøpekontrakt på bil, men trekker seg.

Avtalerett

Det første spørsmålet som vil være avgjørende er om kjøper har forpliktet seg. Dersom kjøpekontrakt er signert, skal det svært mye til for at kjøper kan komme unna med å hevde at avtale ikke er inngått. Den klare hovedregelen er at partene er bundet når kjøpekontrakt er signert. I visse tilfeller kan kjøper også anses forpliktet før kjøpekontrakt er signert.

Tapsbegrensningsplikt

Selger har en tapsbegrensningsplikt. For å sette det på spissen, så kan ikke bilen selges til naboen for spottpris. Selger må gjøre det han eller hun kan for å selge bilen raskest mulig til høyest mulig pris. Er det ikke holdepunkter for at selger har gjort annet enn det, vil tapsbegrensingsplikten anses for å være overholdt. Det følger av rettspraksis i Høyesterett.

Advokatbistand fra Advokatveiledning

Vi tilbyr spesialisert advokatbistand på saker som dette. Vi er tilknyttet advokater og advokatfullmektiger som har bistått i lignende saker tidligere. Dersom du tar kontakt med oss, vil du få en gratis førstevurdering av din sak. Hensikten er å avklare hvorvidt du har en sak å gå videre med. Det er også viktig å være klar over at forsikringen på bilen din trolig vil dekke mesteparten av advokatutgiftene dine.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.