Mange vil i løpet av livet havne i en situasjon der man mener å ha et pengekrav mot en annen person, som selv er av en annen oppfatning eller nekter å svare på dine henvendelser.

Det kan dreie seg om ren svindel, for eksempel i form av at man har betalt for noe som ikke eksisterer eller at personen har utnyttet ditt vennskap for å få tilgang til dine konto-opplysninger. Det kan også dreie seg om mislighold av kontrakt, for eksempel i form av at din kontraktspartner ikke oppfyller sine forpliktelser eller at du står som samskyldner eller kausjonist på et lån som hovedskyldner misligholder. Hvis man har havnet i en slik situasjon, er det helt nødvendig at man foretar seg de rette grepene for å ikke miste sitt krav.

Selv om man forsøker å få tilbake pengene man hevder å ha krav på, kan kravet bli å anse som foreldet om man ikke handler raskt nok. Den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år. Hvis foreldelsesfristen har løpt i 3 år, uten at fristen er avbrutt gjennom enten rettslige skritt eller erkjennelse fra skyldner, vil foreldelse inntreffe. Foreldelsesfristen løper fra fristens utgangspunkt, det vil normalt si når kravet oppstod.

Når burde du kontakte advokat?

I mange tilfeller vil man ikke få en erkjennelse fra skyldner og det vil da være nødvendig med rettslige skritt. Ved svindel eller mislighold er skyldner ofte vanskelig å få tak i. Mange av disse sakene havner i forliksrådet etter at det blir sendt et brev med prosessvarsel til motpart. Dersom motpart ikke leverer tilsvar og/eller møter opp i forliksrådet, kan det bli avsagt en fraværsdom som gjør at man får et tvangsgrunnlag. Det vil si at man kan levere en begjæring om utlegg til Namsmannen for å få pengene sine tilbake.

Ved svindel og mislighold vil normalt utgifter til advokat dekkes av din innboforsikring. Vilkårene er som oftest full dekning av advokatutgifter opp til kr 100 000, med unntak av en egenandel på kr 3000 – 4000 og 20% av det overskytende beløpet. Om du sender inn en henvendelse i kontaktskjemaet, kan vi enkelt sjekke dette for deg. Vi har gode resultater å vise til i saker om svindel og mislighold av kontrakt.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.