Dersom du blir anklaget for juks på eksamen, har du krav på gratis advokatbistand betalt av skolen. Advokatveiledning.no tilbyr bistand fra advokater som er spesialiserte på slike saker. Gratis advokatbistand er en viktig rettighet mange studenter ikke er klar over.

Juks på eksamen kan få store konsekvenser

Det kan for det første medføre at selve eksamensresultatet annulleres. Videre kan det medføre utestengelse fra skolen i opptil ett år. Det betyr at du kommer senere ut i arbeidslivet enn du ellers ville gjort. Samtidig kan det få betydning på flere måter i fremtiden at du er tatt for juks på eksamen.

Hva kan en advokat gjøre for å hjelpe deg som er tatt for juks på eksamen?

Bidra på alle ledd i saksprosessen. Det er ikke særlig dristig å påstå at dine sjanser for å vinne frem i saken øker hvis du kontakter advokat og får bistand derfra. Ofte er saksbehandlingen fra skolen mangelfull. Vi kan vise til flere saker hvor studenter er blitt helt frikjent fra anklager om juks etter vår bistand.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første hendvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.