En av våre advokater bistod nylig en dyktig student som var mistenkt for fusk på hjemmeoppgave. Den uheldige studenten fikk en lapp i postkassen, hvor det fremgikk at han var mistenkt for fusk på en semesteroppgave.

Universitetet hadde kjørt alle oppgavene gjennom programmet Ephorus. Vår klient var sikker på at han ikke jukset, men Ephorus viste betydelig likhet mellom vårt klients oppgave og en annen oppgave. Kort fortalt analyserer Ephorus oppgavene og viser eventuell likehet mellom fraser og setning i oppgavene.

Kontakt advokat ved urettmessig mistanke om fusk

Dersom man oppnår stor likhet i Ephorus vil det lett være grunnlag for mistenke juks. De fleste er enige om at det ikke skal lønne seg å jukse. Samtidig har alle krav på høy grad av rettsikkerhet i disse sakene. Etter at en av våre advokater ble satt på denne konkrete saken, viste det seg en av vår klients medstudenter ulovlig hadde tilegnet seg vår klients oppgave fra hans datamaskin. Ettersom dette skjedde helt uten samtykke var det naturligvis sterkt klanderverdig. Når faktum ble utredet og kortene kom på bordet resulterte dette i at vår klient rettmessig ble frikjent.

Er du mistenkt for juks på eksamen?

Kontakt oss, så hjelper vi deg. Les vår artikkel om fusk på eksamen her. I disse sakene har du krav på gratis advokatbistand. Skolen er pålagt å betale fra sak er reist.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første hendvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.