I denne artikkelen tar advokatveiledning spesielt for seg mistanke om fusk ved hjemmeeksamen.

Å bli utsatt for mistanke om fusk ved hjemmeeksamen er en enorm belastning. Studenten har kjempet og slitt for å bli ferdig, og når resultatet og fortjenesten endelig skal komme, opplever man isteden å bli utsatt for mistanke om juks eller fusk. Vår erfaring er at mistanken i flere tilfeller bortfaller når det gjøres grundigere undersøkelser og juridiske vurderinger. Husk at det er gratis å bruke advokat i disse sakene. Skolen må betale advokatutgiftene. Du har således ingenting å tape på å benytte advokat.

Du kan lese vår hovedartikkel om mistanke om fusk her.

Aktuelle momenter som kan gi mistanke om fusk på hjemmeeksamen

Det som utløser mistanke om fusk på hjemmeeksamen er at studenten mistenkes for å ha kopiert eller plagiert andre, brukt materiale uten å oppgi kilder eller at oppgaven er utarbeidet av en annen enn studenten selv.

Bevis og beviskrav

Det skal foreligger klar sannsynlighetsovervekt for at man skal kunne bli gjort skyldig i fusk på hjemmeeksamen. Beviskravet avviser således fra den ordinære sivilprosessuelle verden, hvor det er tilstrekkelig med simpel sannsynlighetsovervekt. For å illustrere hva som gjelder i saker som omhandler fusk, kan vi si at det må være 70-75% sannsynlig at fuskingen har funnet sted. Klarer man ikke å komme opp på denne sannsynlighetsgraden, skal det i prinsippet heller ikke fattes vedtak om fusk på hjemmeeksamen. Dette kan sees på som en rettsikkerhetsgaranti. Dersom uskyldige blir offer for vedtak om fusk, er det svært ødeleggende og inngripende.

Skyld

Det må sannsynliggjøres at studenten har fusket med viten og vilje, eller ved at vedkommende er sterkt å klandre. Det er krevende å si noe generelt om dette. En konkret vurdering må gjøres i fra sak til sak. Ta gjerne kontakt med oss, dersom du mener at du har en sak.

Ta kontakt med advokat

Har du fått brev om mistanke om fusk? Ta kontakt med advokat med en gang. Uansett hvordan faktum er, trenger ikke dette være en sak du skal stå alene om. Av erfaring vet vi at disse sakene er en enorm påkjenning for den det gjelder. En av våre advokater vil sørge for at du får en rettferdig og riktig behandling. Kan det ikke bevises at du har fusket, skal det heller ikke fattes vedtak på fusk. Skolen betaler advokatutgiftene og du har ingenting å tape. Ta kontakt, så hjelper vi deg med din sak.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første hendvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.