Mange opplever å komme i nabokonflikter. Vi veileder privatpersoner om hva som er hensiktsmessig å gjøre dersom du har et problem i forhold til naboloven. Noen løser saken selv, mens andre engasjerer våre advokater. Første henvendelse til Advokatveiledning er gratis.

Hvilke type nabosaker vi dekker

Vi dekker alle type naborettslige konflikter. Noe sakstyper går likevel igjen:

  • Tresaker
  • Støy, lukt og andre problematiske forhold på naboeiendommen
  • Nabogrenser
  • Byggesaker
  • Husdyrhold
  • Veirett

Gratis veiledning  – forsikringen dekker bistand

Første henvendelse til oss for å vurdere om du har en sak er gratis.

Dersom du ønsker å engasjere en av våre advokater for å ivareta dine interesser i en sak, dekkes dette som regel av din forsikring. Du betaler kun 20% av bistanden selv. 80% dekkes av forsikringen. Egenandelen er kr 3000 – 4000.

Veiledning og bistand i nabokonflikten

Det kan være ganske fortvilende å stå alene i en nabokonflikt. Våre advokater jobber mye med nabosaker, og vi bistår deg gjerne. Nedenfor finner du et utvalg artikler skrevet av våre advokater. Disse gir deg veiledning og gode råd knyttet til situasjonen du står i.

Trenger du advokat i en nabosak kan det lønne seg å sende oss en beskrivelse av din sak. Den første henvendelse er alltid gratis. Vi sjekker om du har en sak å gå videre med.  Send oss en beskrivelse via vårt kontaktskjema.