I avgjørelse i Kristiansand tingrett fikk vår klient kr 155 000 i erstatning etter at naboen uten tillatelse hadde felt fem trær på vår klients eiendom. Les mer om erstatningsansvar og erstatningsutmåling ved ulovlig trefelling i denne artikkelen.

Naboen kunne ikke dokumentere samtykke

Naboen hevdet at det var gitt samtykke, men kunne ikke dokumentere at det var gitt samtykke til felling av trærne. Den som hevder å ha fått samtykke til å felle trærne har bevisbyrden for dette.

Ulovlig trefelling medfører erstatningsansvar

Når noen ulovlig har felt trær på en eiendom, medfører dette et erstatningsansvar. Det skal utmåles en erstatning basert på rimelig og nødvendig gjenoppretning. I mange saker er det snakk om høye erstatninger ettersom gjenoppretning ofte medfører store kostnader. Først skal et tre plantes, og er det store trær som er felt, kan det bli plantet trær som er 6 – 7 meter høye. Dette vil avhenge av tretype. Videre må treet ofte følges opp over lenger tid, for å sikre at det etablerer seg godt og på riktig måte.

Nærmere om erstatningsutmåling

Ved utmålingen av erstatningen blir det tatt hensyn til hvilken betydning trærne hadde for sine omgivelser. Noen trær er viktige for naturen fordi de tar opp mye vann. I andre saker er trærne viktig med hensyn til å skjerme for innsyn. Trærne kan også være viktig særpreg for eiendommen.

I vår sak i Kristiansand tingrett var trærne viktig for innsyn. Dette medførte at eieren av trærne fikk kr 155 000 i erstatning med bistand fra en av våre advokater.

Dekning av advokatutgifter gjennom boligforsikring

Om det er felt trær ulovlig på din eiendom og den som har felt trærne ikke vil erkjenne ansvar og betale erstatning, er det dekning for utgifter til advokat under din boligforsikring. Under din boligforsikring er det rettshjelpsdekning som dekker utgifter til advokat.

Er du blitt utsatt for ulovlig felling av trær er vårt råd å kontakte oss. Vi har spesialiserte eiendomsadvokater som hjelpe deg slik at du får riktig erstatning for ulovlig felling av trær. Vi dekker hele landet og gjør det enkelt å bruke advokat.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.