Klient fikk erstatning for ulovlig felling av trær i Kristiansand Tingrett

I avgjørelse i Kristiansand tingrett fikk vår klient kr 155 000 i erstatning for ulovlig felling av trær. Naboen hadde felt 5 trær på eiendommen til vår klient. Naboen hevdet at det var gitt samtykke, men kunne ikke dokumentere at det var gitt samtykke til felling av trærne. Den som hevder å ha fått samtykke til å felle trærne har bevisbyrden for dette.

Erstatning for felling av trær på naboeiendommen

Når noen ulovlig har felt trær på en eiendom medfører dette et erstatningsansvar. Det skal utmåles en erstatning basert på rimelig og nødvendig gjenoppretning. I mange saker blir det høye erstatninger da gjenoppretning ofte medfører store kostnader. Først skal et tre plantes, og er det store trær som er felt, kan det bli plantet trær som er 6 - 7 meter høye. Men det avhenger av type tre. Videre må treet ofte følges opp over lenger tid etterpå for å etablere seg godt og på riktig måte.

Nærmere om erstatningsutmålingen - ulovlig felling av trær

Ved utmålingen av erstatningen blir det tatt hensyn til hvilken betydning trærne hadde. Noen trær er viktig for naturen fordi de tar opp mye vann. I andre saker er trærne viktig med hensyn til å skjerme for innsyn. Trærne kan også være viktig særpreg for eiendommen. I en sak i Kristiansand tingrett var trærne viktig for innsyn og eieren av trærne fikk kr 155 000 i erstatning med bistand fra en av våre advokater.

Ulovlig felling av trær - kostnader til advokat

Om det er felt trær ulovlig på din eiendom og den som har felt trærne ikke vil erkjenne ansvar og betale erstatning, er det dekning for utgifter til advokat under din boligforsikring. Under din boligforsikring er det rettshjelpsdekning som dekker utgifter til advokat. Er du blitt utsatt for ulovlig felling av trær er vårt råd å kontakte oss. Vi har spesialiserte eiendomsadvokater som hjelpe deg slik at du får riktig erstatning for ulovlig felling av trær. Vi dekker hele landet og gjør det enkelt å bruke advokat.