Mange av oss har naboer, og mange har også et noe anstrengt forhold til sine naboer. Det er mange nabotvister som hvert år behandles i retten. Særlig gjelder sakene felling av trær på naboeiendommen, for eksempel felling på grunn av for høye trær som stenger for utsikt, sollys eller at man har ulemper knyttet til løv fra naboens trær.

Nabotvister reguleres av naboloven

Når det gjelder felling av trær på naboeiendommen er det flere bestemmelser i naboloven som regulerer dette. Dersom trærne er tilstrekkelig til skade eller ulempe for deg, kan du kreve at naboen må felle trærne. I slik saker kan det være hensiktsmessig å la seg bistå av advokat med kompetanse på området.

Skade eller ulempe ved felling av trær

Vurderingen gjelder ofte hvor stor ulempe du har ved trærne. Jo større ulempe du har, jo bedre står du i forhold til å kreve at trærne på naboeiendommen felles.

Det kan for eksempel være at trærne hindrer sollys på din tomt. Dersom det er store sentrale deler av eiendommen din som er hindret fra sollys på grunn av trærne, har du en bedre sak enn om trærne kun skyggelegger en mindre og lite sentral del av din eiendom. Et annet eksempel på forhold er dersom det er mye nedfall fra trærne som kommer inn på din tomt. Det må stort sett være mye løv som faller ned for at dette utgjør tilstrekkelig ulempe slik at du kan kreve felling av trærne på naboeiendommen. Hvis det er fare for at trærne kan falle ned eller brekke kan dette være en ulempe for deg som kan danne grunnlag for krav om at trærne felles. Imidlertid skal det være en viss risiko for at dette skal være tilfellet. Når det gjelder at trærne hindrer utsikt, har dette blitt vektlagt i større grad de siste tiårene.

Høyderegelen for plassering av trær på tomt

Utgangspunktet for nabotvister tas ofte i naboloven § 2. Bestemmelsen gjelder om du er påført tilstrekkelig skade eller ulempe slik at for eksempel naboen må felle trær på sin tomt. I naboloven § 3 er det en særregel som gjelder trær. Det følger av naboloven § 3 en egen regel om det enkelte treets høyde. Regelen gjelder at et tre ikke skal stå nærmere din tomt enn en tredjedel av treets høyde. Således kan et tre som er ni meter høyt ikke stå nærmere enn tre meter til din tomt. Imidlertid er det et tilleggskrav at treet må utgjøre tilstrekkelig skade eller ulempe for deg. Samtidig må det ikke være nevneverdig om å gjøre for naboen å ha treet stående.

I vurderingen av naboens behov og ønske om å beholde treet tas det både økonomiske og ikke-økonomiske hensyn. Således kan naboen få medhold om å beholde treet dersom det gir ly for vind, hindrer innsyn eller har en estetisk verdi. Regelen i naboloven § 3 er ikke absolutt. Det betyr at det må foretas en avveining av viktigheten for naboen å ha trærne og dine ulemper og eventuelle skader.

Advokatbistand ved sak om felling av trær

Som det følger av det ovennevnte er det flere motstridende hensyn som ligger til grunn for vurderingen av fjerning av trær på nabotomta. Det er ikke alltid et klart svar i slike saker. Vi har god erfaring med nabotvister. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende førstevurdering dersom du mener du har en sak.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.