Granneloven, også kalt naboloven, har bestemmelser som regulerer når naboen har rett til å kreve trær fjernet. I en del tilfeller blir det fremsatt krav om felling av trær som ikke har rettslig grunnlag i naboloven. I denne artikkelen tar vi for oss en reell sak der vi har bistått, anført av advokat Thor Gunnar Austin.

Anførsler i saken

I Horten hadde vi en klient som fikk fremsatt krav om felling av et eiketre. I saken ble det anført at eika var viktig for naturmangfoldet da eika var en hul eik. Det ble også anført at eika var av nevneverdig betydning for klient. Videre ble det anført at eika ikke var til særlig ulempe for naboen. Eika ga kun begrenset skygge, og det ble argumentert for at naboen kunne bevege seg rundt på eiendommen dersom det ikke var ønskelig å oppholde seg i skyggen fra treet.

På generelt grunnlag er ikke begrenset skygge tilstrekkelig grunnlag for å fremme krav om felling av trær.

Rettens vurdering i henhold til Granneloven § 3

Nordre Vestfold Tingrett kom til at eika var viktig for naturmangfoldet som hul eik. Det var da ikke nødvendig for retten å ta stilling til de øvrige anførsler, men de valgte likevel å gjøre dette. Tingretten kom frem til at det var viktig for eieren å beholde eika. Eika ga en begrenset skygge på naboen eiendom som ikke var tilstrekkelig. Videre var ikke nedfall av løv tilstrekkelig.

Klient fikk medhold i tingretten og fikk beholde eiketreet, og ble samtidig tilkjent sakens omkostninger.

Naboen anket spørsmålet om saksomkostninger til lagmannsretten. Klient fikk også medhold i lagmannsretten og tilkjent sakens omkostninger. Utgangspunktet er at den part som taper må dekke motpartens saksomkostninger. Saken har saksnr 15-102130TVI-NOVE i Nordre Vestfold Tingrett.

Advokater med høy kompetanse på granneloven

Vi har advokater med spisskompetanse på granneloven. Har du spørsmål knyttet til krav om felling av trær kan du ufporpliktende kontakte oss. Vi tar en kostnadsfri vurdering på om du har en sak å gå videre med. Kontakt oss på post@advokatveiledning.no eller 24 02 20 20.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.