Krav om felling av trær - granneloven

Granneloven (naboloven) har bestemmelser som regulerer når naboen har rett til å kreve trær fjernet. I en del tilfeller blir det fremsatt krav om felling av trær som ikke har rettslig grunnlag i naboloven. I Horten hadde vi en klient som fikk fremsatt krav om felling av et eiketre. Klient fikk medhold i tingretten og fikk beholde eiketreet. Klient ble også tilkjent sakens omkostninger.

I saken ble det anført at eika var viktig for naturmangfoldet da eika var en hul eik. Det ble også anført at eika var nevneverdig betydning for klient. Videre ble det anført at eika ikke var til særlig ulempe for naboen. Naboen kunne flytte seg rundt på eiendommen når eika ga en begrenset skygge. En begrenset skygge er ikke tilstrekkelig for å fremme krav om felling av trær, og ble anført av advokat Thor Gunnar Austin.

Rettens vurdering - Granneloven § 3

Nordre Vestfold Tingrett kom til at eika var viktig for naturmangfoldet som hul eik. Det var da ikke nødvendig for retten å ta stilling til de øvrige anførsler. Men retten valgte å ta stilling til de øvrige anførsler også. Tingretten kom til at det var viktig for eieren å beholde eika. Eika ga en begrenset skygge på naboen eiendom som ikke var tilstrekkelig. Videre var ikke nedfall av løv tilstrekkelig. Retten kom til at sakens omkostninger ble tilkjent. Naboen anket spørsmålet om saksomkostninger til lagmannsretten. Klient fikk også medhold i lagmnsretten og tilkjent sakens omkostninger. Utgangspunktet er at den part som taper må dekke motpartens saksomkostninger. Saken har saksnr 15-102130TVI-NOVE i Nordre Vestfold Tingrett.

Granneloven

Vi har advokater med spisskompetanse på granneloven. Har du spørsmål knyttet til krav om felling av trær kan du ufprpliktende kontakte oss. Vi vurderer gratis om du har en sak å gå videre med. Kontakt oss på post@advokatveiledning.no eller 24 02 20 20.