Nabostrid - naboen påfører ulemper og plager

Når våren kommer hender det noen ganger at naboen setter i gang med tiltak eller gjøremål som er til ulempe for deg. Det kan eksempelvis være støy, lukt eller byggeaktivitet. Det kan også være en hekk som er til ulempe, eller så krangler dere kanskje om bruk av fellesarealet. Har naboen utført felling av trær på ulovlig grunnlag? Spørsmålet blir hva du så kan gjøre. Unnlatelser kan også være nabostridig, det at man ikke forhindrer en ulempe. Dersom naboen har varslet om søksmål mot deg kan det være en god grunn til å kontakte advokat. Sannsynligvis vil store deler av dine advokatutgifter bli dekket gjennom din forsikring.
Hva sier naboloven?

Granneloven § 2 har en viktig bestemmelse som regulerer hva naboen kan gjøre. Bestemmelsen gir den generelle norm for hva som er tillatt. Det blir en tålegrense, en interesseavveining. Det ulovlige er det som altså skal unngås, beskrevet i loven ved hjelp av begrepene skade og ulempe. Ett tiltak kan medføre flere ulemper, det er den samlede virkning som skal vurderes. Skade eller ulempe er ikke i seg selv tilstrekkelig da den i tillegg må være urimelig.

Den naborettslige tålegrense, urimelig

Det som kan unngås vil som regel bli vurdert til å være urimelig. Lukt fra en virksomhet kan for eksempel være avhengig av hvordan virksomheten drives. Det må her gjøres en rimelighetsvurdering, tiltak , hvor stor er ulempen og hvilke kostnader.

I denne vurdering kommer også hva som er påregnelig inn. Men selv om det er påregnelig for eksempel med en hekk mellom naboer, kan ikke naboen slippe den opp så høy han vil, slik at den tar solen eller dagslyset.
Det som er lov er opp til tålegrensen, mens alt over er ikke tillatt. Det er mye rettspraksis fra forskjellige områder og vi kan hjelpe deg med å få tatt en konkret vurdering av ditt naborettslige problem.

Rette forholdet

Etter granneloven kan du kreve å få rettet forholdet slik at det ikke er i strid med granneloven, eller over den naborettslige tålegrense. Om det ikke blir rettet vil du også kunne ha krav på erstatning.
Over din hjemforsikring vil du som regel i naborettslige saker få dekket 80% av advokatutgiftene dine, etter at egenandelen er betalt. Vi har spisskompetanse på naborettslige forhold. Ta kontakt i dag. Hos oss er første henvendelse alltid gratis, vi undersøker også om du få dekket over rettshjelp. Benytt vårt kontaktskjema nedenfor.