Fjerning av trær og erstatning etter urettmessig fjerning av trær

Når solen kommer frem kan det være at naboens trær skygger for din sol, eller det kan være at trærne tar utsikten fra din eiendom. Slike problemer med trær kan være irriterende. I denne artikkel om eiendomsrett og fast eiendomsrettsforhold, vil vi belyse hva du kan gjøre når du vil fremme krav om fjerning av trær. Har naboen tatt seg til rette på din eiendom og fjernet kostbar hekk eller trær kan du ha krav på erstatning.
Felling av trær uten samtykke fra eier

Det første vi må si er at du aldri må gjøre selvtekt, ikke fell trærne uten tillatelse. Det er mange rettsavgjørelser på ulovlig felling av trær. Vi som advokater har bistått i mange slike saker. Det som da blir resultatet er at den som har felt trær ulovlig må, som oftest, betale erstatning. Erstatningen blir utmålt basert på hva det vil koste å gjenskape situasjonen med trærne mest mulig lik, noe som kan bli veldig dyrt. I enkelte saker snakker vi om flere hundretusenkroner. Dersom du har opplevd at noen har fjernet dine trær uten samtykke, bistår vi deg gjerne med dette. Ta kontakt via vårt kontaktskjema nedenfor.

Nabolovens bestemmelser

Krav om felling av trær kan bli hjemlet i granneloven § 2 og § 3. Etter § 2 blir det spørsmål om hva som er påregnelig i området. Videre blir det en interesseavveining mellom partene. Hvilken nytte utgjør trærne mot hvilke ulempe trærne utgjør. Det er omfattende rettspraksis om dette, slik at det kan være lurt å få bistand fra en advokat. Dette fordi det må gjøres en konkret vurdering i hver sak. Hvordan situasjonen var da man kjøpte eiendommen vil også være ett viktig moment.

Etter granneloven § 3, kan krav om felling av trær begrunnes med at trærne står for nærme tomtegrensen. Etter bestemmelsen skal ikke treet står nærmere grensen enn tredjeparten av høyden på treet. Dette blir igjen avveid i hvilken interesse man har i å beholde trærne.


Krav om felling av trær kan ofte skape konflikter mellom naboer og en advokat kan bistå med å finne en løsning. Vårt firma har erfarne eiendomsrettsadvokater som også er godkjent advokatmegler av Den Norske Advokatforening.

Forsikringen dekker dine utgifter til advokatbistand

I saker om krav om felling av trær vil man ha krav om rettshjelpsdekning, det vil si at forsikringsselskapet betaler 80% av advokatutgifter, når grunnegenandelen på kr 3000 - 4000 er betalt.

Lurer du på om du har krav på felling av trær, ta kontakt i dag. Første henvendelse er gratis. Det samme gjelder dersom noen har fjernet trær på din eiendom. Vi har særdeles god erfaring med naborettslige forhold etter granneloven og saker med bakgrunn i allminnelig erstatningsrett. Bruk vårt kontaktskjema og vi sjekker også om du har rettshjelp dekning, oppgi da også ditt polisenummer og selskap. Vi har taushetsplikt.