Ulovlig felling av trær foreligger når noen feller trær på en eiendom som tilhører noen andre, for eksempel naboeiendommen. I slike tilfeller foreligger ulovlig selvtekt og erstatningsansvarlig handling. Dette innebærer at eieren av trærne kan ha krav på erstatning, i enkelte tilfeller en sum på flere hundretusen kroner.

Har du en sak om trær kan du gjerne ta kontakt for en uforpliktende vurdering

Hva kan du kreve?

Det første du må gjøre er å se på kartbladet, målebrevet for eiendommen, hvor grensene går slik at du med 100% sikkerhet vet at trærne stod på din eiendom. Om dette ikke går klart frem kan ett oppmålingsfirma kartlegge hvor trærne stod. I henhold til rettspraksis skal erstatningen utmåles utfra hva det koster å gjenskape situasjonen, det vil si å plante nye trær. Dette kan blir svært dyrt når det er større trær. Vi hjelper deg med fremgangsmåten rundt en slik prosess.

Nylig avsagt dom i lagmannsretten

I juni 2012 ble det felt 14 furutrær i Søgne i Vest-Agder. Formålet var at en hytteeier skulle få utsikt til sjøen. De 14 furutrærne stod på hytteforeningens område. Retten la vekt på at fellingen av trærne var grovt uaktsomt og motivet var å øke salgsverdien på sin egen hytte. Videre legger retten vekt på at trærne hadde en betydelig verdi i forhold til rekreasjonsverdi og innsynsvern.

Hytteforeningen tapte ikke noe økonomisk på dette men retten kom til at det ikke er krav om økonomisk tap. Trærne i seg selv hadde en stor verdi og var en viktig kvalitet for eiendommen.

Retten kom frem til at 14 furutrær måtte erstattes med kr 600 000, i tillegg måtte saksomkostninger dekkes.

Trær med spesiell funksjon

Om trærne også hadde en spesiell funksjon for eiendommen, for eksempel skjermet for innsyn, kan erstatningen bli basert på den konkrete verdireduksjon som eiendommen har fått. En takstmann eller megler kan avdekke dette.

Hva gjør du ved ulovlig felling av trær

Om du har blitt utsatt for ulovlig felling av trær, har vi erfarne eiendomsadvokater som kan bistå deg. Utgifter til advokat vil du få dekket over din vanlige forsikring. Har du spørsmål knyttet til felling av trær kan du uforpliktende ta kontakt med fagansvarlig fast eiendom, advokat Thor Gunnar Austin på 924 38 158 eller austin@aladvokat.no.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.