Mange feller trær for å bedre utsikt og solforhold. Vi ser at det dessverre forekommer også ulovlig trefelling. Ulovlig trefelling på naboens tomt kan koste store summer for vedkommende som har foretatt hogsten.

Få skriftlig samtykke ved trefelling

Dersom naboen samtykker til felling av trær, er det gitt lovlig adgang til felling. Likevel er det ofte dette med samtykke til trefelling som skaper utfordringer.

  • Hvilket tre ble det gitt samtykke til å felle?
  • Var det flere trær som kunne tas, eller var det bare det ene?

Erfaringsmessig ser vi advokater at det særlig er samtykke til trefellingen som ikke kan dokumenteres eller bevises at foreligger. Ofte gis angivelig et samtykke til trefelling muntlig, og det er da naturligvis vanskelig å bevise at samtykke er gitt. Dersom det ikke foreligger samtykke og det likevel hugges trær, er det ulovlig trefelling.

Erstatning ved ulovlig trefelling

Det kan bli en kostbar affære å gjennomføre ulovlig trefelling. Det er en del rettspraksis på området. Retten har i flere saker kommet til erstatningskrav på flere hundretusen kroner for ulovlig felling av trær. Det følger av skadeserstatningsloven at det er det økonomiske tapet som skal erstattes av skadevolder. Ved ulovlig trefelling kan tomtens markedsverdi forringes da hogst kan føre til blant annet innsyn, endring av eiendommens karakter og estetiske utforming. Som et klart utgangspunkt i erstatningsretten skal skaden utbedres og tilstanden til den skadede gjenstanden rettes til opprinnelig tilstand. Ved ulovlig trefelling tilsier det i utgangspunktet at det må plantes nye trær av samme stand og høyde som opprinnelig var på eiendommen. Kostandsberegningene til dette arbeidet og til nye tilsvarende trær, gjøres ved å innhente en fagkyndig som utarbeider en takstrapport.

Trenger du advokatbistand?

Dersom du har spørsmål i forbindelse med en nabosak eller om trær på naboens eller din egen tomt – ta gjerne kontakt med oss. Vi har god erfaring med nabotvister og tar gjerne en første kostandsfri vurdering på om du har en sak. Vi jobber med alle type nabo – og tresaker.

Dekning av utgifter advokatutgifter

Mange tenker at utgifter til advokat er dyrt. Ved ulovlig trefelling sjekker vi om du har krav på dekning av utgifter til advokat. Dette har du som regel gjennom din ordinære forsikringsavtale. Dette innebærer at du får dekket alle dine utgifter, minus egenandel etter forsikringsvilkårene. Du har således mye å tjene på å la deg bistå av profesjonell bistand.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.