Jeg ønsker advokatbistand i min sak

Du ønsker sannsynligvis å etablere et oppdrag hos oss. Velkommen! Vi vil hjelpe deg i din sak. Med vår kompetanse håper vi å kunne yte det som skal til for at du får et resultat du er godt fornøyd med. En avtale om bistand er ikke å anse som inngått før det foreligger en klar avtale mellom advokat og klient. Vi vil derfor sende ut oppdragsavtale først når vi har mottatt henvendelsen fra deg. Å sende en henvendelse til oss medfører i seg selv ingen forpliktelse.

For å kunne etablere et oppdrag trenger vi følgende:

- Navn, telefonnummer, adresse, fødselsdato, epostadresse
- Kopi av relevant dokumentasjon i saken
- En kort beskrivelse av faktum i saken, gjerne i kronologisk rekkefølge
- Info om forsikringsselskap

Denne informasjonen sendes via vårt kontaktskjema nedenfor.

Har du spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt på epost eller telefon 24 02 20 20.

Du vil innen 1 - 24 timer få tilbakemelding fra en advokat med særlig kompetanse innfor det aktuelle saksområdet.

Vi ser frem til å høre fra deg!