Jeg trenger veiledning, men advokatbistand er ikke aktuelt.

Vi tilbyr først og fremst en gratis førstevurdering for å se om du kan ha en sak å gå videre med. Dette gjelder uansett, men av kapasitetshensyn kan vi ikke til enhver tid besvare alle henvendelser.

Dersom du ikke ønsker å bruke advokat i din sak bør du vurdere å forsøke utenrettslig mekling på egenhånd. Fører ikke det frem kan forliksrådet eller Forbrukerrådet være riktig instans for deg. Vi ønsker her å gi deg litt gratis veiledning i forhold til dette.

Utenrettslig mekling

I Norge er det avtalefrihet. Det klare utgangspunktet er at to parter kan inngå den avtalen de måtte finne interessante. Dersom du står i en tvist, eller i en potensielle tvist, og ønsker en rask løsning uten bruk av advokat eller ressurser kan det være hensiktsmessig å gå inn for å løse saken ved en avtale. Dette vil som regel kreve at begge parter gir noe.

Forliksrådet

Forliksrådet består av 3 personer som kan avsi dom i en forliksrådssak. Disse personene har ikke juridisk kompetanse og kjenner som regel ikke til inngående momenter i faktum. Dette medfører at utfallet kan bli feil, men ofte blir saken innstilt. Dette vil i praksis si at saksøker må gå videre til tingretten for å få dom på sitt krav. Forliksrådet kan være en fin instans å behandle saken i, dersom man har stor tro på at saken kan føre frem ved mekling. Ofte ser man nok imidlertid at en klage til forliksrådet er en nødvendig handling for senere å behandle saken i tingretten.

Ønsker du å behandle din sak i forliksrådet, må du første sende et varsel om søksmål, og deretter forliksklage.

Forbrukerrådet

Forbrukerrådet mekler mellom parter i tvister etter, blant annet, kjøpsloven og håndverkertjenesteloven. Forbrukerrådet tar ikke parti og skal være objektive i saken. Du får noe veiledning underveis i prosessen, men ikke på langt nær så mye som vil være tilfellet dersom du benytter advokatbistand i din sak. Mindre viktige saker med lav økonomisk interesse er godt egnet for mekling i Forbrukerrådet uten advokat. Skulle utfallet bli negativt er ikke konsekvensen så stor. Har du for eksempel en sak om heving, eller betydelig erstatning, bør du vurdere advokatbistand. Det kan koste deg meget dyrt å tråkke feil i løpet av prosessen. Regler rundt reklamasjon, foreldelse, passivitet, konkludent arferd, bevisregler og prosessregler gjør at du kan miste ditt krav. Med bistand av advokat på din sak vil potensielle feiltrinn vært eliminert bort.

Vurderer du likevel advokatbistand? Den første henvendelsen er alltid uforpliktende og gratis.

Da er du naturligvis velkommen til å ta kontakt. Benytt kontaktskjemaet nedenfor. Det kan godt hende du har krav på advokatbistand dekket over din forsikring. Dette kalles rettshjelp. Les mer om rettshjelp her.