Pengekrav

Pengekravssaker handler om så mye. Ofte handler juridiske tvister krav om penger, gjerne med bakgrunn i en eller annen form for avtale eller kontrakt. Vi bistår i alle tilfeller hvor det er snakk om pengekrav. Men, det bør gjerne være pengekrav av noe størrelse, ellers sier det seg selv at det vil være for dyrt å bruke penger på advokat.

Du bør imidlertid huske på at det ofte er forsikringsdekning i de tilfeller det foreligger tvist i saken. Det er igjen ensbetydende med at du kan ha krav på dekning av advokatutgiftene. Dersom noen hevder du skylder penger, og det ikke stemmer, betyr det at du vil få dekket det meste av advokatutgiftene i saken. Det samme vil gjelde dersom du har rettet ett krav mot noen og dette er bestridt.
Vi bistår også ofte i saken hvor noen ønsker å sikre et pengekrav mot foreldelse. Dette gjøre gjennom en utleggsprosess via namsmannen. Ofte blir denne type pengekrav bestridt i løpet av prosessen, og da må man gå veien til forliksrådet for å få dom på kravet. Det er godt mulig at vedkommende ikke kan betale i dag, men ofte vil det være verdt å bruke noen kroner på å sikre kravet mot foreldelse. En persons liv kan forandre seg og senere kan vedkommende ha verdier å ta utlegg i, herunder også lønn eller trygd.

Trenger du advokat i sak om pengekrav? Vi tilbyr advokatbistand over hele landet. Den første henvendelsen er vederlagsfri. Vi gjør en uforpliktende vurdering på om du kan ha en sak å gå videre med. Ta gjerne kontakt via vårt kontaktskjema.