Pengekravssaker kan gjelde så mangt. Ofte handler juridiske tvister om krav om penger, gjerne med bakgrunn i en eller annen form for avtale eller kontrakt. Vi kan bistå i alle tilfeller hvor det er snakk om pengekrav, men anbefaler at advokat kun engasjeres dersom tvisten gjelder pengekrav av noe størrelse. Ellers kan advokatkostnadene fort utligne mulig økonomisk gevinst.

Samtidig er det viktig å være klar over at det ofte er forsikringsdekning i de tilfeller der det foreligger tvist i saken. Det betyr at du kan ha krav på dekning av dine advokatutgifter. Dersom noen hevder du skylder penger, og det ikke stemmer, betyr det at du vil få dekket det meste av advokatutgiftene i saken. Det samme vil gjelde dersom du har rettet ett krav mot noen og dette er bestridt.

Sikre pengekrav mot foreldelse

Vi bistår også ofte i saker hvor noen ønsker å sikre et pengekrav mot foreldelse. Dette gjøres gjennom en utleggsprosess via namsmannen. Ofte blir denne type pengekrav bestridt i løpet av prosessen, og da må man gå veien til forliksrådet for å få dom på kravet. Det er godt mulig at vedkommende ikke kan betale i dag, men ofte vil det være verdt å bruke noen kroner på å sikre kravet mot foreldelse. En persons liv kan forandre seg og senere kan vedkommende ha verdier å ta utlegg i, herunder også lønn eller trygd.

Trenger du advokat i sak om pengekrav? Vi tilbyr advokatbistand over hele landet, og kan gjøre en uforpliktende vurdering av om du kan ha en sak å gå videre med. Den første henvendelsen er vederlagsfri. Ta gjerne kontakt via vårt kontaktskjema.