Flere av våre advokater har betydelig erfaring med pengekrav og inkassosaker. Vi bistår derfor klienter som sliter med saker som har gått til inkasso.

Vi kan bistå i inkassosaker

Det gjelder spesielt i tilfeller hvor kravene ikke står seg, fordi det gjerne hefter noe feil ved avtaleinngåelsen. Avtale er kanskje ikke inngått overhodet, fordi underskrifter er forfalsket eller fordi det er andre mangler ved tilblivelsen. I andre saker ønsker noen bistand til å rydde opp.

Ingen fri rettshjelp i inkassosaker

Det er dessverre ikke mulig å få fri rettshjelp i forbindelse med inkassosaker. Det er også begrensede muligheter til å få dekket advokatbistand gjennom forsikringen. De tilfellene dette er mulig vil være i de tilfeller hvor kravets grunnlag bestrides, for eksempel fordi kravet er foreldet eller ugyldig som følge av mangler. Dersom du ikke har krav på dekning av advokatutgiftene, stilles det som forutsetning at du kan betale forskudd eller stille sikkerhet for kravet i fast eiendom.

Inkasso iverksettes ved forfalte pengekrav

Inkasso er et virkemiddel for å få folk til å betale. Betalingsmoralen er et viktig instrument i vårt samfunn. Dersom ingen betaler regningene sine sier det seg selv at det ikke vil være mulig å ha et velfungerende kredittsystem.

Inkasso iverksettes overfor forfalte pengekrav, hvilket fremgår av inkassoloven § 1. I henhold til inkassoloven § 9 skal det sendes inkassovarsel på papir. Når inkassovarselet er utløpet og kravet forfalt, overføres kravet til inkasso. Er kravet omstridt er det viktig å gjøre dette kjent for inkassoselskapet med en gang. Den som utsette for inkasso har krav på et visst vern. En skyldner skal ikke utsettes for metoder som er i strid med «god inkassoskikk», jf. inkassoloven § 8.

Vi hjelper deg å lande gode avtaler

Mange som blir utsatt for inkasso føler situasjonen så mørk at de gir opp. Det har vi forståelse for. Samtidig vet vi alle at det å gi opp ikke fungerer i det lange løp. Mange inkassoselskaper har et dårlig rykte på seg, men realiteten er at disse selskapene ved riktig fremgangsmåte ofte er løsningsorienterte. For inkassoselskapene er det i mange tilfeller hensiktsmessig å komme frem til ordninger som gir noe penger i kassa. Klarer man derfor å komme i en posisjon hvor man ser mulighetene, er ofte selskapene villige til å se på alternative løsninger. Dette arbeidet hjelper vi til med. Det er ikke mulig å trylle, men ofte ser vi at bistand fra advokat med kompetanse på området gjør det lettere å lande avtaler med kreditorene.

Høy kompetanse på pengekravssaker

Vi tilbyr advokat i disse sakene fordi flere av våre advokater har kompetanse på området. I tillegg kan vi tilby gunstige priser fordi vi skjønner det er begrenset med midler til advokatbistand. Vi tilbyr dessverre ikke fri rettshjelp eller annen gratisordning i disse sakene. Husk imidlertid på at du kan ha krav på dekning av advokatutgiftene dersom kravets grunnlag er omtvistet.

Har du mulighet for å finansiere bistand kan vi tilby høy kompetanse på området. Husk at det er mye du kan gjøre selv. Lag for eksempel en fullstendig oversikt hvor det fremgår hva du skylder til hvem. Ønsker du bistand, kan du sende oss en melding via vårt kontaktskjema. Foretrekker du telefon ber vi om at du sender med ditt telefonnummer.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.