Dersom en skyldner nekter å betale til en lånegiver, kan det bli nødvendig å gjøre tiltak for å inndrive pengekravet. Dette kan være tilfellet dersom en bilkjøper ikke betaler kjøpesummen etter avtalen, at du har lånt bort et pengebeløp som ikke tilbakebetales eller at du ikke får utbetalt lønn av arbeidsgiver. Vi bistår i en rekke ulike saker som omhandler pengekrav og inndrivelse.

Hvordan inndrive et pengekrav?

Det er flere måter en kan inndrive pengekrav på. Det første man bør gjøre er å skriftlig tilskrive skyldneren med en oppfordring om innbetaling av det utestående. Dette kan gjøres gjennom en begjæring til namsmannen vedrørende kravet. En annen måte man kan få tilbakebetalt pengekravet fra skyldneren på er å åpne konkurs. Da kan du få et krav i konkursboet. Dersom man ikke blir enige om betalingen av pengekravet, kan også saken bringes inn for rettslig behandling, enten i forliksrådet eller i tingretten for behandling.

Namsmannen

Dersom skyldneren ikke motsetter seg pengekravet, kan det sendes en begjæring til namsmannen.

Forliksrådet

For det tilfellet at pengekravet ikke tilbakebetales av skyldneren, herunder at kravet bestrides, kan saken bringes inn for Forliksrådet. Kravet må være på under kr 125.000 for at forliksrådet kan behandle saken.

Tingretten

Dersom pengekravet ikke tilbakebetales, og beløpet er på over kr 125.000 kan tingretten behandle saken.

Viktig ved inndrivelse av pengekrav

Det er for alle tilfeller av inndrivelse av pengekrav viktig å være klar over en del forhold. Blant annet er det viktig å huske på at pengekrav kan foreldes. For det tilfelle at kravet er foreldet, kan det være vanskelig å inndrive pengekravet.

I noen tilfeller må det sendes såkalt påkrav. Dersom det er tale om inndrivelse av pengekrav ved en rettslig behandling er det flere prosessuelle forhold som gjelder.

Vi kan bistå i din pengekravssak

Vårt kontor arbeider mye med pengekrav og inndrivelse av skyldnader. Vi kjenner godt til de rutiner og formaliteter som er viktig å huske på når man skal inndrive et pengekrav. Ta gjerne kontakt med oss for en første vurdering av om du har en sak.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.