Inndrivelse av pengekrav

Inndrivelse av pengekrav gjelder hvordan du skal få betaling, gjerne etter en inngått avtale. Eksempler kan for være bilkjøperen som ikke betaler kjøpesummen etter avtalen, at du har lånt bort et pengebeløp som ikke tilbakebetales eller at du ikke får utbetalt lønn av arbeidsgiver. Det er utallige eksempler som kan danne grunnlag for inndrivelse av pengekrav. Vårt firma jobber med pengekrav og inndrivelse av slike pengekrav.


Måter å inndrive pengekrav

Det er flere måter en kan inndrive pengekrav på. Det første man bør gjøre er å skriftlig tilskrive skyldneren med en oppfordring til å betale det skyldige pengekravet. Du kan sende inn en begjæring til namsmannen vedrørende kravet. En annen måte man kan få tilbakebetalt pengekravet fra skyldneren på er å åpne konkurs. Da kan få et krav i konkursboet. Dersom man ikke blir enige om betalingen av pengekravet, kan også saken bringes inn for rettslig behandling. Enten kan saken bringes inn for forliksrådet eller inn for tingretten for behandling.

Namsmannen

Dersom skyldneren ikke motsetter seg pengekravet, kan det sendes en begjæring til namsmannen.

Forliksrådet

For det tilfellet at pengekravet ikke tilbakebetales av skyldneren, herunder at kravet bestrides, kan saken bringes inn for forliksrådet. Pengekravet må være på under kr 125.000 for at forliksrådet kan behandle saken.

Tingretten

Dersom pengekravet ikke tilbakebetales, og beløpet er på over kr 125.000 kan tingretten behandle saken.

Viktig ved inndrivelse av pengekrav

Det er for alle tilfeller av inndrivelse av pengekrav viktig å være klar over en del forhold. Blant annet er det viktig å huske på eventuell foreldelse av pengekrav. For det tilfelle at kravet er foreldet, kan det være vanskelig å inndrive pengekravet. For noen tilfeller av inndrivelse av pengekrav må det sendes såkalt påkrav. Dersom det er tale om inndrivelse av pengekrav ved en rettslig behandling er det flere prosessuelle forhold som gjelder.

Ta gjerne kontakt for inndrivelse av pengekrav

Vårt kontor arbeider mye med pengekrav og inndrivelse av pengekrav. Vi kjenner godt til de rutiner og formaliteter som er viktig å huske på når man skal inndrive et pengekrav. Ta gjerne kontakt med oss for en første vurdering av om du har en sak.