Misbruk av bank ID

Bank ID er en personlig tjeneste. Den bør ikke deles med andre, da det lett kan føre til misbruk, hvilket kan påføre både deg og banken et stort økonomisk tap. Dersom du har gitt bort personlige koder med vilje vil det kunne være vanskelig å overbevise banken om at du ikke skal ta regningen. Advokatveiledning jobber mye med saker knyttet til pengekrav, bank/finans, avtale - og kontraktsrett. Lurer du på om du har en sak kan du gjerne ta kontakt med oss. Første henvendelsen er gratis.

Dersom du oppdager at noen har misbrukt din bank ID for å ta penger fra din konto, eller inngå avtale på dine vegne, oppstår det mange vanskelige grensespørsmål. Misbruk av bank ID kan medføre et økonomisk tap på flere hundre tusen kroner, og det vil naturligvis kunne oppstå konflikter om hvor det tapet skal plasseres. Siden bank ID er en ganske sikker teknologisk løsning der det er flere porter som må åpnes før man kan foreta avgjørende handlinger, f eks i nettbank, vil det ofte oppstå spørsmål om hvordan misbruket i det hele tatt kunne være mulig uten en form for medvirkning. Aktuelle årsaker er alt fra svært profesjonelle kriminelle handlinger, til noen av ens nærmeste som misbruker ens tillitt. Hvem vil tenke at et nært familiemedlem "spaner" for å innhente informasjon om betalingsløsninger, for senere å forfalske eksempelvis elektronisk signatur? De færreste av oss ønsker å tenke i de baner så klart.

Misbruk av bank ID eller annet misbruk er et faktum - hva gjør du?


Oppdager du et avvik bør du reklamere til banken så snart som mulig, ved å melde inn avviket. Bankene har ofte rutiner på hva som skal gjøres. Videre bør du vurdere å kontakte advokat, med mindre det er åpenbart at alt vil "ordne seg". Poitianmeldelse vil også kunne være et nødvendig tiltak.

Forsikringen dekker advokatbistand


Dersom det oppstår tvist med en motpart, som for eksempel en bankinstitusjon, har du ofte krav på dekning av advokatutgifter via sin innborforsikring. En forutsetning er naturligvis at forsikring er på plass, enten ved at du har tegnet denne selv eller bor i en husstand hvor det er innboforsikring.

Ta gjerne kontakt med oss for en gratis førstevurdering. Vi ser om du potensielt kan ha en sak å gå videre med. Trenger du advokat vil du bli bistått av en advokat med solid kompetanse på pengekrav.