I mange saker er det slik at partene er enige om at den ene skyldner den andre penger. Problemet er at man kan være uenige om kravets størrelse, eller hvordan pengene skal tilbakebetales. I atter andre tilfeller opplever noen stadige lovnader om tilbakebetaling, uten at dette skjer. En løsning i mange tilfeller er tilbakebetaling av gjeld med gjeldsbrev.

Dine muligheter ved inndrivelse av pengekrav

Har du penger utestående, kan ofte en manuell behandling ved hjelp av advokat medføre løsning på saken. Dersom man oppnår dialog, vil det være mulig å sikre tilbakebetaling av gjeld med gjeldsbrev. Dette forutsetter imidlertid at du er villig til å betale noen kroner for å få inn kravet.

Ønsker du ikke bruke midler på å drive inn kravet, bør du eventuelt velge et inkassoselskap. Et inkassoselskap kan være bra i mange henseender, men kravet blir fort en del av den store mølla og ikke gjenstand for individuell behandling. Møter du på innsigelser vil dessuten et inkassobyrå ikke kunne yte den samme bistanden som en advokat med erfaring i pengekravsrett.

Flere av våre advokater har erfaring med pengekravsrett, herunder inndriving av pengekrav og håndtering av omtvistede pengekrav. Kontakt oss dersom du ønsker at vi tar en vurdering av din sak.

Prosessen ved inndrivelse av krav med gjeldsbrev

Dersom du får advokatbistand får å drive inn ditt krav, vil advokaten ta dialogen med skyldner. Er det rom for det, går man i dialog om en nedbetalingsordning, og dette kan sikres via et gjeldsbrev. Det er en del momenter å huske på når kravet skal sikres, og våre advokater sørger for at disse momentene ivaretas.

En avtale om tilbakebetaling av gjeld med gjeldsbrev kan lages i flere varianter. Det mest vanlige er at man blir enige om betaling av en sum i kroner og øre, med betaling i avdrag på månedsbasis. Dersom avtalen misligholdes, går kravet til inndrivelse via namsmannen. For at dette skal være mulig, må visse formkrav være hensyntatt. Vi hjelper deg med dette.

Vi bistår i pengekravssaker

Dersom du ønsker bistand til å sikre ditt pengekrav, hjelper vi deg gjerne. Vi bistår også i alle andre type pengekravssaker, så ta gjerne kontakt dersom du ønsker en skreddersydd løsning i din sak. Send oss gjerne en melding via vårt kontaktskjema og fortell oss litt om din sak. Vi bistår både privatpersoner og bedrifter. Ønsker du en fast advokatkontakt i pengekravssaker tar vi gjerne et møte for å diskutere løsninger.

Advokatveiledning.no er en nettside som drives av flere advokater. Vi dekker de fleste områder og kan bistå deg i din sak. Den første henvendelsen er alltid gratis.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.