Tilbakebetaling av gjeld med gjeldsbrev

I mange saker er det slik at partene er enige om at den ene skyldner den andre penger. Problemet er at man kan være uenige om kravets størrelse, eller uenige om tilbakebetalingsmåte. I atter andre tilfeller opplever noen stadige lovnader om tilbakebetaling, men ingenting skjer. Flere av våre advokater har erfaring med pengekravsrett, herunder inndriving av pengekrav og håndtering av omtvistede pengekrav. En løsning i mange tilfeller er tilbakebetaling av gjeld med gjeldsbrev.

Penger utestående - tilbakebetaling av gjeld med gjeldsbrev


Dersom du har pengekrav utestående hos en person eller et firma, kan det være hensiktsmessig å bruke advokat for å drive inn pengekravet. Forutsetningen er at du må være villig til å betale noen kroner for å få inn kravet. Ønsker du ikke bruke midler på å drive inn kravet, bør du eventuelt velge et inkassoselskap. Et inkassoselskap kan være bra i mange henseender, men kravet blir fort en del av den store mølla og ikke gjenstand for individuell behandling. Møter du på innsigelser vil dessuten et inkassobyrå ikke kunne yte den samme bistanden som en advokat med erfaring i pengekravsrett. Har du penger utestående, kan ofte en manuell behandling av en advokat medføre løsning av saken. Dersom man oppnår dialog vil det være mulig å sikre tilbakebetaling av gjeld med gjeldsbrev.

Tilbakebetaling med gjeldsbrev - hva innebærer det?


En av våre advokater tar dialogen med skyldner. Er det rom for det, går man i dialog om en nedbetalingsordning, og dette kan sikres via et gjeldsbrev. Det er en del momenter å huske på når kravet skal sikres. Våre avokater sørger for at disse momentene ivaretas. En avtale om tilbakebetaling av gjeld med gjeldbrev kan lages i flere varianter. Det mest vanlige er at man blir enige om betaling av en sum i kroner og øre, med betaling i avdrag på månedsbasis. Dersom avtalen misligholdes går kravet til inndrivelse via namsmannen. For at dette skal være mulig, må visse formkrav være hensyntatt. Vi hjelper deg med dette.

Sikre pengekravet gjennom gjeldsbrev via advokat


Dersom du ønsker bistand til å sikre ditt pengekrav, hjelper vi deg gjerne. Vi bistår også i alle andre type pengekravssaker, så ta gjerne kontakt dersom du ønsker en skreddersydd løsning i din sak. Send oss gjerne en melding via vårt kontaktskjema og fortelle litt om din sak. Vi bistår både privatpersoner og bedrifter. Ønsker du en fast advokatkontakt i pengekravssaker tar vi gjerne et møte for å diskutere løsninger. Advokatveiledning.no er en nettside som drives av flere advokater. Vi dekker de fleste områder og kan bistå deg i din sak. Den første henvendelsen er alltis gratis.