I denne artikkelen tar vi for oss en viktig problemstilling som mange ikke er klar over: kreditors mulighet til å få utlegg i ektefellers og samboeres felles bolig. Vi som advokater er stadig borte i personer som ber om hjelp til å få fjernet utlegg i bolig. Mange tror dette er en enkel sak, og det kan det også være, men slettes ikke alltid.

Hva er utlegg?

La oss begynne fra starten og kort nevne hva et utlegg er. Et utgangspunkt er at alle plikter å betale de rettmessige krav man har pådratt seg.

Et tenkt eksempel er et forbrukslån. Dersom forbrukslånet ikke tilbakebetales, vil kreditor, altså banken, som regel kjøre saken videre via utenrettslig inkasso. Ofte benyttes en såkalt inkassator, som inndriver pengene på vegne av banken. Norges største inkassator er Lindorff AS. Inkassoselskapet tar kontakt med deg og ber om betaling av gjeld i henhold til det opprinnelige kravet. Dersom kravet ikke gjøres opp, sendes det en betalingsoppfordring. Inkassosaken er et faktum. Dersom saken heller ikke gjøres opp i forbindelse med utenrettslig inkasso, den fasen saken er i på dette tidspunkt, blir det sendt en begjæring om utlegg til namsmannen. Namsmannen sjekker da om det finnes noe å ta utlegg i.

Utlegg kan være fast trekk i lønn eller trygd. Dette kalles utleggstrekk og er nok det vanligste. Namsmannen kan også ta utleggspant i diverse verdigjenstander som tilhører den som skylder penger. Utlegg kan tas i kjøretøy, hytter, tomter og ikke minst kan det tas utlegg i bolig.

Kreditor kan ta utlegg selv om boligen står på samboer

Det finnes mange årsaker til at noen sliter med økonomiske problemer. Uansett årsak er det tungt, både for personene selv og ektefelle eller samboer. Den som sliter blir fratatt det meste av verdigjenstander og får fullt opp med trekk i lønn eller trygd. «Da er det ikke noe mer å ta», vil mange tenke. Boligen står jo på ektefellen eller samboeren. Her kommer vi til sakens kjerne.

Det er nemlig slik at den som ifølge grunnboken eier boligen risikerer å bli dratt inn i samboerens eller ektefellens økonomiske problemer, også i forhold til boligen. Loven bestemmer at kreditor kan ta utlegg i en ideell halvdel av felles bolig dersom denne er kjøpt etter samlivet ble inngått. Dette gjelder selv om det kun er den ene som står som eier i grunnboken. Regelen er en såkalt presumsjonsregel og står i tvangsfullbyrdelsesloven § 7-13, 3. ledd.

Du kan ha krav på dekning av advokatutgifter

Dersom kreditorer har tatt utlegg i boligen din, fordi samboer eller ektefelle har gjeldsproblemer og i realiteten ikke eier noen andel i boligen, bør du ta kontakt med advokat. Dersom det ikke i tilstrekkelig grad sannsynliggjøres at du er eneeier av boligen, risikerer man tvangssalg av boligen. For kreditor er det et svært godt pressmiddel, og det er derfor naturlig at kreditor ikke gir seg før de må.

I disse sakene har som du som den reelle eneeieren ofte krav på dekning av 80% av advokatutgiftene. Forutsetningen er at du har innboforsikring. La derfor en advokat hjelpe deg. Ta gjerne kontakt via vårt kontaktskjema. Dette koster deg ikke noe.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.