Eier man veien til eiendommen sin kan den beyttes. Du har en veirett. Veirett kan skape grobunn for konflikter. Våre advokater tilbyr derfor veiledning og bistand i saker der privatpersoner vil hevde sin rett.

Hvilke type veirett – forhold kan vi hjelpe med?

Listen nedenfor er ikke uttømmende, men disse sakstypene går igjen:

  • vedlikehold av vei
  • veirett etter fradeling
  • tolkning av avtaler knyttet til veirett
  • tinglysning og hevd
  • hjelp til jordskiftesak

Hva koster veiledning fra advokatveiledning.no?

Første henvendelse til oss koster ikke noe. Dette er gratis.

Ønsker du å engasjere advokat hos oss dekkes som regel dette av din forsikring. Forsikringen dekker 80%, og i tillegg må du betale en egenandel på kr 3000 – 4000.

Vi hjelper deg i saker knyttet til veirett

Har du spørsmål knyttet til vedlikehold av vei, eller andre problemstillinger knyttet til veirett? Vi gir deg gjerne en uforpliktende og kostnadsfri førstevurdering dersom du har en konkret sak.

Send oss en henvendelse her.