Voldsoffererstatning er erstatning til voldsofre som utbetales av staten. Det er en egen lov om erstatning fra staten for personskade ved straffbare handlinger som regulerer voldsoffererstatning. Det utbetales mange millioner kroner i voldsoffererstatning fra staten hvert år. Våre advokater har erfaring med erstatningssaker og kan gjerne bistå deg med eventuell søknad om voldsoffererstatning.

Søke om voldsoffererstatning

Dersom du har vært utsatt for vold eller handlinger ved tvang, kan du ha krav på voldsoffererstatning. I voldsoffererstatningsloven står det også om søknad om voldsoffererstatning. Det er Kontoret for Voldsoffererstatning som behandler søknader om voldsoffererstatning. Søknadsskjema må fylles ut og søknad om voldsoffererstatning sendes til Kontoret for Voldsoffererstatning.

I forbindelse med søknad om voldsoffererstatning kan du få dekket utgifter til advokat. Dette kan gjerne skje ved at advokaten oppnevnes som bistandsadvokat. I andre tilfeller kan man ha fri rettshjelp og derved få dekket utgifter til advokat dekket av det offentlige.

Søknadskjema finner du her.

Vilkår for voldsoffererstatning

For å søke om voldsoffererstatning må forholdet være anmeldt. Det er imidlertid ikke noe krav om at saken ikke er henlagt for å kunne få voldsoffererstatning. Det er likevel viktig at man besvarer bekreftende på at man ønsker å fremme erstatningskrav i forbindelse med den anmeldte straffesaken. Dette er begrunnet i at man vil forsøke å få erstatning utbetalt fra gjerningsmannen før voldsoffererstatning fra staten forsøkes.

Videre er det krav om at søknad om voldsoffererstatning ikke må være sendt inn for sent. Søknad om voldsoffererstatning må være fremsatt før saken mot skadevolderen er foreldet. Her gjelder foreldelseslovens bestemmelser og frister. Videre er det en foreldelsesfrist på 3 år fra man fikk eller burde fått nødvendig kunnskap om skaden og hvem som er ansvarlig. Du kan gjennom søknad om voldsoffererstatning, søke erstatning for lidt tap, søke om oppreisning og ménerstatning. Dokumentasjon kan være helt avgjørende for om du har krav på voldsoffererstatning. Derfor er det viktig å huske å få med dokumentasjonen når du søker om erstatning.

Advokat ved søknad om voldsoffererstatning

Våre advokater arbeider mye med erstatning. Vi bistår deg gjerne i søknadsprosessen i forbindelse voldsoffererstatning. Vi kan undersøke nærmere om du har krav på fri rettshjelp, og eventuelt om det er grunnlag for oppnevning av bistandsadvokat i din sak. Vi har taushetsplikt.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første hendvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.