Voldsoffererstatning er erstatning til voldsofre som utbetales av staten. Det er en egen lov om erstatning fra staten for personskade ved straffbare handlinger som regulerer voldsoffererstatning. Det utbetales mange millioner kroner i voldsoffererstatning fra staten hvert år.

Søke om voldsoffererstatning

Dersom du har vært utsatt for vold eller handlinger ved tvang, kan du ha krav på voldsoffererstatning. I voldsoffererstatningsloven står det også om søknad om voldsoffererstatning. Det er Kontoret for Voldsoffererstatning som behandler søknader om voldsoffererstatning. Søknadsskjema må fylles ut og søknad om voldsoffererstatning sendes til Kontoret for Voldsoffererstatning.

I forbindelse med søknad om voldsoffererstatning kan du få dekket utgifter til advokat. Dette kan skje ved at advokaten oppnevnes som bistandsadvokat. Ved søknad om voldsoffererstatning kan man få dekket utgifter til advokat via loven om fri rettshjelp dersom man oppfyller visse økonomiske vilkår. Vi kan sjekke ut dette for deg. Vi kan også representere deg som bistandsadvokat.

Søknadskjema for erstatning finner du her –>

Vilkår for voldsoffererstatning

For å søke om voldsoffererstatning må forholdet være anmeldt. Det er viktig at man besvarer bekreftende på at man ønsker å fremme erstatningskrav i forbindelse med den anmeldte straffesaken. Dette er begrunnet i at man vil forsøke å få erstatning utbetalt fra gjerningsmannen før voldsoffererstatning fra staten forsøkes.

Kontoret for Voldsoffererstatning behandler ikke søknaden før saken er henlagt. Dette er nettopp begrunnet i at man kan få medhold i et sivilt krav gjennom rettssaken.

Søknad om voldsoffererstatning må ikke være sendt inn for sent. Foreldelsesfristene løper både etter straffelovens bestemmelser om foreldelse, samt foreldelsesfristene etter foreldelsesloven.

Dokumentasjon er avgjørende for saken din

Du kan gjennom søknad om voldsoffererstatning, søke erstatning for lidt tap, søke om oppreisning og ménerstatning. Dokumentasjon kan være helt avgjørende for om du har krav på voldsoffererstatning. Derfor er det viktig å huske å få med dokumentasjonen når du søker om erstatning.

Advokat ved søknad om voldsoffererstatning

Våre advokater arbeider mye med erstatning. Vi kan undersøke nærmere om du har krav på fri rettshjelp, og eventuelt om det er grunnlag for oppnevning av bistandsadvokat i din sak. Vi har taushetsplikt.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.