Avslag eierskifteforsikring

Mange som har kjøpt bolig føler seg godt sikret mot feil og mangler, fordi selger har tegnet eierskifteforsikring. Når det viser seg at boligen var i dårlig forfatning eller selger ikke har opplyst om feil ved boligen skal eierskifteforsikringen komme til anvendelse å gjøre det enklere for deg som kjøper å få prisavslag. Vår erfaring er imidlertid at mange boligkjøpere som opplever feil og mangler har noe til felles: "avslag eierskifteforsikring". Vi hjelper det gjerne dersom du har fått avslag fra eieskifteforsikringsselskapet.

Avslag eierskifteforsikring - gi seg?


Dersom du for eksempel oppdager at taket på boligen lekker, er det svært viktig at du umiddelbart reklamerer. En reklamasjon er en form for en klage. Gjør det klart at du vil klage på det inntrufne og gjør rede for hva du vil kreve. En reklamasjon bør alltid inngis skriftlig, slik at man har bevis på at reklamasjon faktisk er inngitt. Når reklamsjon er inngitt til eierskifteforsikringsselskapet blir kravet ofte avvist med at det ikke er dokumentert. Når dokumentasjon foreligger, og denne sendes inn, finner man ofte et annet grunnlag for avslag på eierskifteforsikring. Skal du da gi deg? Svaret her er at mange gir seg fordi de ikke orker eller ønsker å ta kampen. Men, vår klare anbefaling er at du ikke gir deg.

Avslag eierskifteforsikring - kontakte advokat


Dersom du får avslag på eierskifteforsikringen, vil det være smart å rådføre seg med en advokat. En advokat med erfaring på området vil kunne gi deg nyttige råd og vink i en slik sak. Advokaten vil skjønne om saken er kjørt, eller om det kan være hensiktsmessig å forsøke ytterlgiere pågang. Erfaringsvis gir ikke forsikringsbransjen noe gratis, og man er henvist til å stå på. Vi som jobber med denne type boligsaker i det daglige kan ikke si at vi står overfor noe unntak. Advokatveiledning.no tilbyr en gratis førstevurdering. Dette er ingen fullgod juridisk og faktisk vurdering, men du kan gratis få en pekepinn på om saken er noe å gå videre med.

Avslag eierskfifteforsikring - bestemt deg for å bruke advokat, men hva med advokatutgiftene?


Mange kvier seg for å ta kontakt med advokat. Advokat er så dyrt, tenker mange. Flere vi snakker med kjenner ikke til at de har en forsikring som dekker advokatutgifter. Under flere av dine forsikringer har du såkalt rettshjelp, hvilket innebærer at det er forsikringsselskapet som dekker advokatutgiftene. Du betaler kun en egeandel. Dersom du har fått avslag på eierskfiteforsikringen, kan du gjerne kontakte oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Artikkelen er skrevet av advokat Kjetil Lyngmyr. Lyngmyr jobber med boligsaker.

Ta direkte kontakt:

lyngmyr@aladvokat.no eller tlf 406 21 188.