Gunstig sluttpakke!En av våre advokater i samarbeidet bak advokatveiledning.no, ble kontaktet av en arbeidstaker i et større firma i Lysaker som hadde blitt innkalt til drøftelsesmøte der hun ble fortalt at grunnet de økonomiske forholdene i firmaet måtte det foretas en nedbemanning. Arbeidstakeren hadde lengst ansiennitet av medarbeiderne i den aktuelle avdelingen i firmaet, herunder 33 år og følte det som urettferdig at hun var den eneste i sin avdeling som ble varslet om nedbemanning. Arbeidstaker reagerte også på at bedriften stilte med advokat/partner uten varsel på forhånd.

Vi bisto arbeidstaker ved å utarbeide et lengre brev til arbeidsgiver der det ble vist til praksis rundt nedbemanning og kravet om saklig grunn ved utvelgelsen. Med bakgrunn i dette ble det avtalt et møte hos bedriften med undertegnede, arbeidstaker og ledelsen i bedriften og deres advokat.

Etter intense forhandlinger over 2-3 timer kom partene til slutt frem til en sluttpakke. Arbeidstaker fikk lønn uten arbeidsplikt i 16 måneder, fikk beholde jobb-PC`en og bedriften dekket arbeidstakers advokatutgifter fullt ut.

Kontakt oss gjerne dersom du vil ha bistand i lignende sak. En av våre erfarne arbeidsrettsadvokater hjelper deg med sluttpakke.