Advokatveiledning.no er en infoside som veileder deg i riktig retning innenfor utvalgte rettsområder. For den som måtte ønsker det tilbyr vi også skreddersydd advokatkompetanse i din sak.

Gratis veiledning via våre nettsider

Artiklene er skrevet for å gi deg som leser gratis veiledning innenfor konkrete sakstyper og problemstillinger. Vi jobber stadig for å oppgradere nettsidene og lage nytt relevant innhold, slik at du kan få god veiledning uten å bruke tusenvis av kroner på å finne ut om du i det hele tatt har en sak. Alle artiklene skrives av advokater og advokatfullmektiger med særlig kompetanse innenfor det temaet artikkelen omhandler.

Advokater med riktig kompetanse

Vi kan det vi skriver om. Uansett hvor du bor vil du derfor på en enkel måte finne en advokat som kan tilby riktig kompetanse i din sak. Dette gjør du ved å sende inn en beskrivelse av din sak via kontaktskjema. Henvendelsen vil da gå til en av våre ansatte med rett kompetanse.

Det finnes svært mange varianter av rettslige problemstillinger, og det vil være umulig å behandle ethvert tema. Vi tilbyr derfor også veiledning gjennom direkte kontakt med oss. Du kan ringe til oss, sende epost eller sende en beskrivelse av din sak gjennom vårt kontaktskjema her.

Hva kan vi hjelpe deg med?

  • gi en vurdering av om du har en sak å gå videre med
  • advokatbistand innenfor mange områder, jf. våre artikler
  • henvise til advokater med særlig kompetanse på det området du trenger bistand

Hva kan vi ikke hjelpe med?

  • spørsmål som ikke har med juss å gjøre
  • konkrete spørsmål som ikke har med en sak å gjøre

Hvem eier nettsiden advokatveiledning.no?

Siden eies og drives av Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS. Vi samarbeider med flere andre advokatfirmaer og kan på den måten tilby bistand fra en rekke kompetansefelt. Sender du oss en henvendelse vil denne bli besvart av en advokat/advokatfullmektig med riktig kompetanse. Den første henvendelsen koster deg ikke noe, og vi belaster ikke kunden før det uttrykkelig er inngått en oppdragsavtale.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.