Om oss

Kontakt oss - post@advokatveiledning.no, Tlf 24 02 20 20

Velkommen til advokatveiledning.no!

Har du kanskje en sak? Send gjerne en henvendelse for en vederlagsfri førstevurdering. Du kan benytte vårt kontaktskjema lenger ned på denne siden eller sende oss en henvendelse.

Vurderer du advokatbistand tilbyr vi bistand på landsbasis. Vi har valgt å satse, og bli dyktige, på noen utvalgte områder. Hva kan vi hjelpe med og hvem er vi? Les mer her.

Vi sjekker alltid om du kan ha krav på å få dekket advokatutgifter gjennom fri rettshjelp, gjennom dine forsikringer eller gjennom lignende ordninger.

Hos oss vil du alltid få tildelt en advokat med solid kompetanse. Det er fritt advokatvalg og du kan benytte oss uansett hvor du bor. Dette koster deg ikke noe ekstra. Husk at ingen kan pålegge deg hvilket advokat du skal benytte. Heller ikke forsikringsselskapene kan legge føringer på ditt valg av advokat.

Trenger du advokat, eller trenger du nærmere veiledning for å vurdere om du har en sak å gå videre med? Benytt gjerne vårt kontaktskjema. Den første henvendelsen koster deg ikke noe. Vi vurderer om du har en sak å gå videre med. Nettsiden drives av Austin Lyngmyr (org. nr 812 889 192) som er Oslo - basert advokatfirma med særlig fokus på forbrukerjuss. Austin Lyngmyr er et veletablert advokatfirma med sunn økonomi. Alle advokatene er medlem i Advokatforeningen og tar ikke betalt før det foreligger oppdragsavtale med klient.


Kontaktskjema – det er gratis å få en uforpliktende vurdering, vi har taushetsplikt
*


Advokatveiledning.no - vi tilbyr lokaler i Oslo og Drøbak i Akershus.

Arbins gate 4
0253 Oslo

Seiersten Sentrum 3
1443 Drøbak

Siden eies av: Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS. Organisasjonsnummer 812 889 192

post@advokatveiledning.no
Tlf 24 02 20 20


Vilkår/ forbehold.

Våre artikler og råd er generelle og de kan ikke benyttes til å konkludere endelig i den enkelte sak. Informasjonen på denne siden må kun brukes som en informasjonsskilde, og ikke noe annet. Det er ikke adgang til å bruke materiale fra nettsiden uten etter uttrykkelig samtykke fra eieren av nettsiden.

Konkrete tvister må nøye gjennomgås før det kan gis fullgode råd. Advokatveiledning.no kan ikke gi fullgode råd før det eventuelt uttrykkelig er inngått et avtaleforhold mellom advokat og klient. Dersom det er aktuelt med konkret rådgivning i din sak må det inngås en avtale mellom en konkret advokat og deg som klient. Oppdrag er ellers ikke inngått.

Siden er i utgangspunktet en informasjonsside og det vil derfor heller aldri bli krevd salær uten en oppdragsbekreftelse. Eventuelle tips og råd fra advokat er å anse som en gratis førstevurdering av saken.

Vi påtar oss kun oppdrag etter direkte anmodning fra klient eller på annet vis i henhold til reglene for god advokatskikk.

Vi påtar oss ikke ansvar for å gi fullstendig vurdering av saken via en gratis førstevurdering. Førstevurderingen er en gratishjelp som kan hjelpe deg for å vurdere om en man har en sak å gå videre med. Ønsker du å gå videre og etablere oppdrag med en av våre advokater/advokatfullmektiger, foregår advokatbistanden på ordinært vis i overenstemmelse med Advokatforeningens retningslinjer. Det er ikke alltid det er mulig å gi en gratis førstevurdering. Da tilbyr vi deg å utrede saken mot betaling. Før det kan skje må det inngås oppdragsbekreftelse.

Videre er det ikke tillatt å bruke siden som en kilde. Siden er ikke å betrakte som en rettskilde og alt av materiale på siden eies av Austin Lyngmyr & co advokatfirma AS. Det er ikke tillatt å bruke informasjonen på siden.

Det tas et generelt forbehold om feil på de enkelte sider. Oppdages det feil er man velkommen til å kontakte oss om dette. Send en epost til post@advokatveiledning.no

Vi forbeholder oss retten til å ikke svare på enkelthenvendelser, for eksempel fordi spørsmålet ikke er av juridisk karakter eller fordi vi mener saken åpenbart ikke er aktuell for advokatbistand.