Noen instanser gir deg gratis advokatbistand og i enkelte type saker har du krav på fri rettshjelp. Når alt kommer til alt, kan vi nok imidlertid slå fast at fri rettshjelp ikke er så aktuelt for folk flest. Heldigvis finnes det flere måter å få hjelp til å dekke dine advokatutgifter.

I de aller fleste saker må du ha økonomi som innebærer en årsinntekt på under kr 246 000 for å få innvilget rettshjelp. Du kan heller ikke har mer enn kr 100 000 i formue. Er du over disse grensene er sjansen svært liten for at du får dekket advokatutgifter i sivilrettslige spørsmål.

Ofte mer aktuelt med rettshjelpsforsikring

Det som er mer praktisk og aktuelt er det som kalles rettshjelpsforsikring. Mange er ikke klar over at de har en slik forsikring. Rettshjelp ligger inn under blant annet bilforsikringen og innboforsikringen. Dette innebærer at du kan har krav på dekning av betydelige deler av advokatutgiftene. Hovedvilkåret er at det må foreligge en tvist mellom deg og motparten. Dersom det er tilfellet, og du har en økonomisk interesse i saken, dekker ofte forsikringen om lag 80 % av advokatutgiftene. Forutsetningen er naturligvis at du har forsikring i utgangspunktet. De fleste selskaper forlanger at du i tillegg betaler enn grunnegenandel på 4000 kr.

Tvist er en forutsetning for forsikringsdekning

Tvist vil si at det foreligger en uenighet mellom partene. Dette kan for eksempel være at bilkjøperen vil heve bilkjøpet og at bilselgeren avviser dette. Dersom det ikke foreligger en tvist vil heller ikke forsikringen komme til anvendelse. Tvist er dermed et absolutt vilkår. En passiv motpart vil kunne medføre at tvist konstateres. Men, man må ha gitt vedkommende muligheter til å innfri eller komme med innsigelser.

Hvor mye dekkes i praksis?

Grunnegenandelen er på ca kr 4 000, avhengig av type forsikring og selskap. Når denne er betalt skal du som regel betale 20% av det overskytende. Er grunnegenandelen eksempelvis kr 4 000, og den totale advokatregningen kr 50 000, står man igjen med det overskytende slik: kr 50 000 – 4 000 = kr 46 000. Klienten skal da betale 20% av kr 46 000, hvilket blir kr 9 200. Grunnandelen kommer i tillegg, slik at den totale sum du betaler er kr 13 200.

Vi sjekker om du har forsikringsdekning

Dette sjekker advokaten for deg. Har du forsikring og det foreligger tvist plikter advokaten å sjekke dette.

Hvilke saker kan dekkes av forsikringen?

Private parter har ofte dekning når de kommer i tvist. Men, det gjelder en del unntak. For eksempel kan ikke tvisten ha sammenheng med forsikringstakerens yrke. Videre er det viktig at det foreligger en økonomisk interesse i saken. Rene ideelle interesser dekkes sjeldent eller aldri. Advokaten hjelper deg med å avklare disse spørsmålene.

Frist for anmodning om dekning

Man må melde i fra og anmode om dekning innenfor rammen av et år etter at tvist er oppstått og advokat kontaktet. Dersom man først har bestemt seg for å få en advokat til å sjekke saken grundig og han er i gang med korrespondanse er det vanskelig å komme under kr 5 000. Det er således like godt å få sendt avgårde anmodning om rettshjelpsdekning når du skjønner at det foreligger tvist og advokat likevel skal føre saken.

Kontakt oss for en vurdering av din sak

Lurer du på om du har rettshjelpsdekning i din sak? Dersom du velger advokat gjennom advokatveiledning.no sjekker vi dette for deg. Send oss en melding via vårt kontaktskjema.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.