Det er en godt innarbeidet oppfatning at advokatbistand er dyrt. Dersom det ikke foreligger noen omstendigheter som gir deg støtte, kan advokatutgiftene naturligvis virke tyngende. Som advokater opplever vi stadig at den enkelte forbruker ikke er klar over sine rettigheter.

Rettshjelpsdekning eller forsikringsdekning

De som har svak økonomi har ofte krav på fri rettshjelp. Inntektsgrensen på kr 246 000 brutto i året er imidlertid såpass lav at de fleste tjener for mye til å få slik bistand. Det finnes imidlertid noe som heter retthjelpsdekning gjennom rettshjelpsforsikringen. Har du krav på dekning av advokatutgiftene via forsikringen, skal denne ordningen anvendes før fri rettshjelp, dersom begge ordningene kan komme til anvendelse.

Forsikringsdekning ved tvister i privatsaker

Advokatene tilknyttet advokatveiledning.no jobber stort sett med saker som dekkes gjennom rettshjelpsforsikringen. Ordningen innebærer at du gjennom en av dine forsikringer får dekket betydelige deler av advokatutgiftene. Hovedkravet er at det foreligger en tvist, altså en uenighet med en motpart. Dersom det er tilfellet betaler du som forsikringstaker en grunnegenandel på kr 3000 – 4000. Deretter dekker forsikringsselskapet om lag 80% av advokatutgiftene. Rettshjelpsforsikringen ligger «integrert» i de andre forsikringene. Dette gjelder husforsikring, innboforsikring, bilforsikring, båt, reiseforsikring osv.

Advokaten sjekker om du har krav på dekning

I enkelte tilfeller kan det tenkes at du ikke har krav på rettshjelpsdekning, selv om du har tegnet forsikring, og det foreligger tvist. Forsikringsselskapene har noenlunde like vilkår, og det som typisk er unntatt er tvister i sammenheng med, eller tilknytning til: oppløsning av samboerforhold og ekteskap, straffesak, yrke eller erverv osv. Husk at du kan ha krav på rettshjelpsdekning selv om du har solgt bilen eller boligen, og opplever problemer i etterkant. De fleste forsikringsselskapene har en begrensning på bistand inntil kr 100 000. Utgifter utover dette må dekkes av egen lomme. Motpartens omkostninger, for det tilfelle du taper saken, vil som oftest heller ikke bli dekket av forsikringen.

Dersom du ligger an til å havne i en situasjon hvor tvist oppstår, kan det være smart å tenke på rettshjelpsordningen. Vi i advokatveiledning.no tar gjerne en gratis vurdering på om det vil lønne seg for deg å sende anmodning om rettshjelpsdekning. Vi kan bistå deg med dette. Ta kontakt for en uforpliktende vurdering.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første hendvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.