Det er en godt innarbeidet oppfatning at advokatbistand er dyrt. Du kan imidlertid ha krav på rettshjelpsdekning over en av dine forsikringer. Denne dekker som regel 80% av utgiftene til advokat etter fast egenandel. Denne er som regel på kr 4000. Rettshjelpsdekning kan være aktuelt i saker om bil, båt, bobil, bolig, nabo - avtaletvister.

Rettshjelpsdekning eller forsikringsdekning

De som har svak økonomi har ofte krav på fri rettshjelp. Inntektsgrensen er imidlertid såpass lav at de fleste tjener for mye til å få slik bistand. Det finnes imidlertid noe som heter retthjelpsdekning gjennom rettshjelpsforsikringen.

Forsikringsdekning ved tvister i privatsaker

Ordningen innebærer at du gjennom en av dine forsikringer får dekket betydelige deler av advokatutgiftene. Hovedkravet er at det foreligger en tvist, altså en uenighet med en motpart. Dersom det er tilfellet betaler du som forsikringstaker en grunnegenandel på kr 3000 – 4000. Deretter dekker forsikringsselskapet om lag 80% av advokatutgiftene. Rettshjelpsforsikringen ligger «integrert» i de andre forsikringene. Dette gjelder husforsikring, innboforsikring, bilforsikring, båt, reiseforsikring osv.

Advokaten sjekker om du har krav på dekning

I enkelte tilfeller kan det tenkes at du ikke har krav på rettshjelpsdekning, selv om du har tegnet forsikring, og det foreligger tvist. Forsikringsselskapene har noenlunde like vilkår, og det som typisk er unntatt er tvister i sammenheng med, eller tilknytning til: oppløsning av samboerforhold og ekteskap, straffesak, yrke eller erverv osv. Husk at du kan ha krav på rettshjelpsdekning selv om du har solgt bilen eller boligen, og opplever problemer i etterkant. De fleste forsikringsselskapene har en begrensning på bistand inntil kr 100 000. Utgifter utover dette må dekkes av egen lomme. Motpartens omkostninger, for det tilfelle du taper saken, vil som oftest heller ikke bli dekket av forsikringen.

Dersom du ligger an til å havne i en situasjon hvor tvist oppstår, kan det være smart å tenke på rettshjelpsordningen. Vi i advokatveiledning.no tar gjerne en gratis vurdering på om det vil lønne seg for deg å sende anmodning om rettshjelpsdekning. Vi kan bistå deg med dette. Ta kontakt for en uforpliktende vurdering.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.