Våre vilkår og forbehold gjelder all anvendelse av nettsiden, og henvendelser til oss i anledning alt innhold på nettsiden.

Våre artikler og råd er generelle og de kan ikke benyttes til å konkludere endelig i den enkelte sak. Informasjonen på denne siden må kun brukes som en informasjonsskilde, og ikke noe annet. Det er ikke adgang til å bruke materiale fra nettsiden uten etter uttrykkelig samtykke fra eieren av nettsiden.

Konkrete tvister må nøye gjennomgås før det kan gis fullgode råd. Advokatveiledning.no kan ikke gi fullgode råd før det eventuelt uttrykkelig er inngått et avtaleforhold mellom advokat og klient. Dersom det er aktuelt med konkret rådgivning i din sak må det inngås en avtale mellom en konkret advokat og deg som klient. Oppdrag er ellers ikke inngått.

Siden er i utgangspunktet en informasjonsside og det vil derfor heller aldri bli krevd salær uten en oppdragsbekreftelse. Eventuelle tips og råd fra advokat er å anse som en gratis førstevurdering av saken.

Vi påtar oss kun oppdrag etter direkte anmodning fra klient eller på annet vis i henhold til reglene for god advokatskikk.

Vi påtar oss ikke ansvar for å gi fullstendig vurdering av saken via en gratis førstevurdering. Førstevurderingen er en gratishjelp som kan hjelpe deg for å vurdere om en man har en sak å gå videre med. Ønsker du å gå videre og etablere oppdrag med en av våre advokater/advokatfullmektiger, foregår advokatbistanden på ordinært vis i overenstemmelse med Advokatforeningens retningslinjer. Det er ikke alltid det er mulig å gi en gratis førstevurdering. Da tilbyr vi deg å utrede saken mot betaling. Før det kan skje må det inngås oppdragsbekreftelse.

Videre er det ikke tillatt å bruke siden som en kilde. Siden er ikke å betrakte som en rettskilde og alt av materiale på siden eies av Austin Lyngmyr & co advokatfirma AS. Det er ikke tillatt å bruke informasjonen på siden.

Det tas et generelt forbehold om feil på de enkelte sider. Oppdages det feil er man velkommen til å kontakte oss om dette. Send en epost til post@advokatveiledning.no

Vi forbeholder oss retten til å ikke svare på enkelthenvendelser, for eksempel fordi spørsmålet ikke er av juridisk karakter eller fordi vi mener saken åpenbart ikke er aktuell for advokatbistand. Vi kan ikke garantere at alle henvendelser blir besvart og vi påtar oss ikke noe ansvar i den anledning.

Utelukkende spørsmål om og behov for gratis juridisk rådgivning bes rettet til offentlige tilbud, som eksempelvis Forbrukerrådet og Jussbuss.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.