Svindel er et vidt begrep og kommer i mange ulike former. Fellesnevneren er gjerne at noen skaffer seg en økonomisk berikelse de ikke har krav på. Blir man utsatt for svindel, er ofte det viktigste å få tilbake pengene. Dersom en selv mistenkes for svindel kan det få dramatiske konsekvenser, for eksempel i saker om forsikringutbetaling. Da kan det være greit å ha advokatbistand.

Utsatt for eller mistenkt for svindel

Det kan være at han eller hun som har svindlet deg benekter det hele, eller ignorerer dine henvendelser. For at man skal komme noen vei er det nødvendig å iverksette rettslige skritt. Det er viktig av hensyn til foreldelsesregler og andre passivitetsbetraktninger, slik at rettslige skritt iverksettes tidsnok når man avdekker svindel. Hvis ikke hjelper det ikke at det kan bevises at du er utsatt for svindel. Det er dessverre også på det rene at saker som omhandler svindel ofte blir henlagt av politiet. Man er derfor henvist til å komme ut av uføret på egenhånd.

Advokat kan dekkes av forsikringen

Dersom du er utsatt for svindel og trenger bistand av advokat, kan det være at utgiftene til advokat faller innunder innboforsikringen din. Dette kan vi sjekke for deg. Om du er utsatt for svindel, men ditt krav bestrides av motparten, foreligger det en tvist som normalt er det som kreves for at rettshjelpsdekningen på din forsikring trer i kraft. Da kan du få dekket store deler av utgiftene til advokat i sak vedrørende svindel.

Det er ofte verdt å ta kampen

Konklusjonen er dermed at det kan være hensiktsmessig å kontakte advokat om du mener å være utsatt for svindel. Det samme vil ofte gjelde dersom du er mistenkt for svindel. Typiske tilfeller kan være at forsikringsselskapet mener du selv har bidratt til den skaden du krever erstattet. I slike tilfeller risikerer du å ikke få den forsikringsutbetalingen du i utgangspunktet hadde krav på. Dersom du har havnet i en slik situasjon, og mener du ikke kan klandres, er det verdt å ta kampen. I slike tilfeller vil det være behov for advokat. Ta gjerne kontakt for å fortelle litt mer om din sak. Overnenvte eksempel er bare ett av mange. Svindel er utvilsomt et vidt begrep.

Dersom du sender inn en beskrivelse av din sak i kontaktskjemaet under, vil du få en gratis og uforpliktende førstevurdering av din sak av en advokat, og hvorvidt vi tenker at det vil være nødvendig og hensiktsmessig for deg med bistand fra advokat i saken. Vi får mange henvendelser og må derfor begrense vår gratisvurdering til saker som har større verdi enn kr 20 000.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.