Vi har flere artikler som gir deg veiledning innenfor området fast eiendom. Du kan også lese mer om bolig og håndverkertjenester under disse kategoriene på siden. Ta gjerne kontakt med oss ved behov for veiledning i en konkret sak.

Hvilke områder innen fast eiendom kan vi hjelpe deg med?

Våre advokater og veiledere har kompetanse og erfaring innen følgende områder:

  1. Mangel ved fast eiendom, herunder boliger og hytter.
  2. Naborettslige problemstillinger
  3. Veirett
  4. Entreprise
  5. Håndverkertjeneste
  6. Husleie
  7. Bustadoppføring

Hva vi kan gjøre for deg

Advokatveiledning drives av veiledere som har juristutdannelse og som arbeider som advokater. Vi har til envher tid satt av ressurser til å håndtere henvendelser fra personer som ønsker veiledning i sin sak. Vi tilbyr:

  • Gratis førstevurdering for å se om man kan ha en sak å gå videre med
  • Bistand etter nærmere avtale

Hva koster det?

  • Det påløper ingen utgifter ved henvendelse til oss før det er inngått en egen avtale om bistand

Sak innen fast eiendom? Ta kontakt med oss

Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak. Ofte dekker din forsikring det meste av advokatutgiftene i disse sakene. Den første henvendelsen er gratis.