Dersom arbeidsgiver skal inn i en oppsigelsesprosess med en eller flere arbeidstakere, tilsier vår erfaring at det kan være fornuftig å koble inn bistand fra advokat.

Arbeidsmiljøloven inneholder et sterkt oppsigelsesvern for arbeidstaker, deriblant en rekke formkrav som må være oppfylt. Dersom feil begås, kan det bli vanskelig å rette opp i etterkant. Også hvis det er ønskelig å gjøre endringer i arbeidsinnholdet til en eller flere arbeidstakere kan det være hensiktsmessig å la seg bistå av advokat.

Saklig grunn til oppsigelse

Selv om en arbeidstaker har et sterkt oppsigelsesvern, er det på ingen måte forbudt å inngi en oppsigelse i Norge. Det må foreligge en saklig grunn. Dette kan for eksempel knytte seg til økonomien i selskapet eller arbeidstakerens manglende arbeidsinnsats. Det som er viktig for en arbeidsgiver er å kunne dokumentere at det er gjort grundige overveielser, og at prosessen har vært ryddig og i tråd med arbeidsmiljølovens krav. Det er for eksempel viktig at det avholdes et drøftelsesmøte med arbeidstaker i forkant av oppsigelse.

Arbeidsgivers styringsrett

Utgangspunktet er at arbeidsgiver har en styringsrett. Det vil kort fortalt si at arbeidsgiver har rett til å lede, fordele, organisere og kontrollere en arbeidstaker, og hans eller hennes arbeid. Dette gjelder likevel ikke ubegrenset. Dersom en arbeidsgiver ønsker å endre på arbeidsinnholdet eller arbeidsvilkårene til en arbeidstaker, må det foretas en skjønnsmessig vurdering som vil bero på en sammenligning mellom nåværende og eventuelt endrede forhold. Vurderingstema vil være om stillingens grunnpreg kan sies å bli endret.

Nøkk-dommen

Nøkk-dommen ble avsagt av Høyesterett i år 2000. Saken gjaldt to brannmestre som jobbet på en brannbåt med navnet Nøkk. Arbeidsgiver ønsket å overføre de til Stavanger brannvesens hovedstyrke. Det ville medføre at brannmestrene ville inngå i den ordinære utrykningsstyrken til brannvesenet som blant annet ville medføre en rekke utrykninger hver måned. Tilknyttet Nøkk hadde de ikke hatt utrykning på flere år. Likevel kom Høyesterett til at endringen var innenfor arbeidsgivers styringsrett og uttalte at stillingens grunnpreg var i behold. Det ble blant annet lagt særlig vekt på at brannmestrene beholdt samme stillingstittel og lønn.

Advokat for arbeidsgiver

Vi bistår i hovedsak små og mellomstore bedrifter med blant annet nedbemanning, oppsigelsesprosesser og endringer i arbeidsforhold. Send inn en henvendelse i kontaktskjemaet under og få en rask tilbakemelding fra en arbeidsrettsadvokat. Første vurdering av saken er alltid kostnadsfri og uforpliktende.

 

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.