Manglende opplysninger om vesentlige forhold er en mangel etter avhl. § 3-7. Bestemmelsen rammer også de tilfeller der selger har holdt tilbake informasjon om eiendommen.

Manglende opplysninger om skadedyr kan eksempelvis være en mangel

Negative forhold ved boligen

Utgangspunktet er at selger må selge boligen på en ærlig og redelig måte. Dersom selger er klar over eller må være klar over negative forhold ved eiendommen skal det opplyser til kjøper. Det blir da opp til kjøper om han er villig til å se forbi ulempen, eller om den skal få betydning for hans beslutning om kjøp av boligen, eller eventuelt størrelsen på budet.

Salg av brukt bolig reguleres av avhendingsloven, og den har en egen bestemmelse som skal sikre at kjøper får riktig opplysninger ved kjøp av boligen. Denne fremgår av avhl. § 3-7.

Eigedomen har mangel dersom kjøparen ikkje har fått opplysning om omstende ved eigedomen som seljaren kjente eller måtte kjenne til, og som kjøparen hadde grunn til å rekne med å få. Dette gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut i frå at det har verka inn på avtala at opplysning ikkje vart gitt.

Ikke etvhert avvik rammes. Det kreves at fraværet av opplysningen har «verka inn» på avtalen. Dersom selger har holdt tilbake informasjon om rotteangrep vil det åpenbart har virket inn på avtalen. I den andre enden av skalaen vil mer bagatellmessige forsømmelser ikke lede til at mangel foreligger.

Oppdager du at selger ikke har gitt opplysninger om negative forhold må du:

  1. Sende reklamasjon. Få frem at du vil klage og hva du vil klage på. Beskriv hva du vil kreve.
  2. Vurdere selgers/eierskifteselskapets svar.
  3. Hva skal du gjøre videre – kontakte advokat?

Avslag fra selger

Dersom selgersiden erkjenner ansvar og rydder opp på en skikkelig måte, vil mest sannsynlig saken løse seg. Hvis kravet ditt avvises må du vurderer om du skal ta saken videre. Det vil da, blant annet, være av betydning hvor alvorlig mangelen er og om det kan bevises at selger handlet i strid med avhendingsloven.

Hvis det foreligger en mangel er det mest vanlig å krever prisavslag.

Gratis førstevurdering fra advokat

Dersom du har fått avslag og lurer på om du har en sak, tilbyr vi gratis førstevurdering. Send oss en beskrivelse av din sak.

Ønsker du advokatbistand kan det opplyses at forsikringen etter betaling av egenandel dekker 80% av dine utgifter til advokat.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.