Flere av våre advokater jobber med arbeidssaker. I denne artikkelen kan du lese om hva som kan være greit å tenke på dersom du som arbeidsgiver skal si opp noen, eller du som arbeidstaker mottar oppsigelse fra din arbeidsgiver.

 

Det er ingen enkel prosess eller beskjedne krav i forbindelse med å si opp noen, eller å bli sagt opp. Denne artikkelen tar for seg noen av sidene ved oppsigelse. Er du på jakt etter en advokat som kan arbeidsrett, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Send oss gjerne en melding via vårt kontaktskjema nederst på siden.

Finner du ikke det du leter etter i denne artikkelen er du velkommen til å lese mer av det vi har skrevet om arbeidsrett.

Hvilke vilkår gjelder?

Det finnes mange oppsigelsesvilkår, og denne artikkelen ville blitt altfor lang dersom vi skulle gått igjennom alle sider ved oppsigelsesvilkårene. Du er imidlertid alltid velkommen til å ta kontakt med oss dersom du lurer nærmere på mer inngående spørsmål om oppsigelse. Slike spørsmål, for å sjekke om du har en sak, både i forhold til oppsigelse av arbeidstaker eller dersom du selv har blitt sagt opp, koster deg ingenting.

Ved arbeidsmiljølovens problemstillinger ved oppsigelse, er det kapittel 15 i arbeidsmiljøloven som gjelder. En oppsigelse skal være saklig begrunnet. Grove brudd på arbeidsavtalen kan trekke i retning av at en oppsigelse er saklig. En oppsigelse kan dessuten være saklig så lenge det er helt nødvendig med en oppsigelse i henhold til de rådende forhold ved arbeidsplassen. Men, det er mange vanskelig grensedragninger og mange opplever nok at usaklige begrunnelser blir forsøkt kamuflert med saklige begrunnelser.

Mange av de som tar kontakt med oss trenger hjelp for å vurdere denne type spørsmål, og ofte viser det seg at disse personene har en sak. Arbeidsmiljøloven om oppsigelse i kapittel 15, gjør oppsigelse til et vanskelig tema, hvor det er lett å tråkke feil.

Særlig vern for arbeidstaker

Mange virksomheter sliter med at deres ansatte er sykmeldte. For en liten bedrift, eller bedrifter som til stadighet har nøkkelstillinger ubesatt som følge av gjentatt sykdom, er det plagsomt å oppleve sykemeldinger. Det er forståelig, men likevel ingen gyldig grunn til å ukritisk legitimere en oppsigelse begrunnet i arbeidsmiljølovens bestemmelser. Arbeidsmiljølovens kapitler om oppsigelse og prosessen rundt, setter en stopper for dette.

Sykdom er ikke grunnlag for oppsigelse det første året. Senere kan det være en årsak, men da gjelder en rekke tilleggspunkter, slik at det ikke er enkelt å si opp noen fordi det har vært eller er mye sykemeldinger. Godt vernet er også personer som er gravide eller i foreldrepermisjon. Likevel, aldri en regel uten unntak, så noen absolutte regler er nødvendigvis ikke dette.

Vil du vite mer om oppsigelse under sykemelding? Trykk her.

Hvordan løse saken?

Vi vet at temaet her handler om arbeidsmiljøloven og oppsigelse, og at det er mange regler som regulerer en oppsigelsesprosess. Men, vi benytter også anledningen til å si noe om hvordan slike saker kan løses. For mange arbeidsgivere og arbeidstakere er det vanskelig å navigere i regelverket på egenhånd. Det er mange vanskelige grensedragninger og egne prosessregler i arbeidsmiljøloven om oppsigelse. Det er derfor vanlig å velge advokatbistand ved oppsigelse.

Advokaten vil ta en vurdering av saken i samråd med arbeidstaker eller arbeidsgiver. Grovt sett kan saken løses på følgende måter: man lar saken ligge, for eksempel fordi man ikke har noen sak eller ikke orker å ta opp kampen. Dette er vanskelig for advokaten å gjøre noe med. Videre kan det tenkes at saken er ålreit, men at man av ulike hensyn ser verdien av å avslutte saken i tidlig fase. Et mye brukt virkemiddel i denne sammenheng er sluttpakke. Gjennom en sluttpakkeavtale blir begge parter enige om å begrave saken. Arbeidstaker får en avtalt pengesum, mens arbeidsgiver slipper søksmål. Kommer en sluttpakke ikke på plass, kan løsningen bli en rettslig prosess.

Veldige mange arbeidssaker løser seg gjennom mekling, herunder rettsmekling. Saken kan også løse seg i løpet av hovedforhandlingen i tingretten. Før denne tid er det imidlertid mange lovmessige prosesser som skal gjennomføres.

 

Advokatbistand i saker om arbeidsmiljøloven og oppsigelse

Dersom du mener du kan ha en sak, tar vi en gratis førstevurdering for deg. Det er bare å sende oss en melding her eller via vårt kontaktskjema nedenfor. Send oss litt informasjon om hva saken gjelder, slik at vi kan sette riktig advokat på henvendelsen. Alle saker er unike, men noen problemstillinger går likevel igjen, og du vil være tjent med å bruke en advokat som kan dette fra før.

Skulle det vise seg at du har en sak, sjekker vi om du har krav på fri rettshjelp. Dersom du ikke har krav på dette, skal det likevel nevnes at disse sakene ofte løses med at advokatutgiftene blir en del av det totale forhandlingsbildet, slik at arbeidsgiver betaler din advokat.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.