Advokatveiledning tar i denne artikkelen for seg heving av bilkjøpet og det faktum at forsikringen dekker advokatutgiftene. Vi har gjennom flere artikler skrevet om heving av bilkjøp, reklamasjon ved bilkjøp, klage ved bilkjøp og hva gjør du som selger av bil ved heving. Vi har også flere artikler som forteller mer utelukkende om dekning av advokatutgiftene.

Mange av våre klienter har kjøpt en bil de trodde skulle være praktisk, god og holdbar i tråd med den markedføringen selger gav. Det er ikke alltid dette stemmer. Det kan da være hensiktsmessig å å la seg bistå av en advokat, en biladvokat, som kan bilsaker. Les mer om hevingsprosessen nedenfor. Trenger du hjelp i en sak om heving av bilkjøp kan du gjerne ta kontakt for en gratis førstevurdering.

Heving av bilkjøp – først må kjøper oppdage en mangel

Dersom kjøper skal ha en mulighet for å heving av kjøpet, må det først og fremst komme til syne en mangel. Mangel kan foreligge i så mange tilfeller. For eksempel vil det foreligge en mangel dersom selger ikke har opplyst om tidligere storkollisjoner eller bilen er i dårligere stand enn det var man hadde grunn til å regne med utifra, blant annet kjøpesum. Foreligger det slike forhold er oppdagelsen første steg på veien mot heving av bilkjøpet.

Reklamasjon – kreve heving av bilkjøpet

Når mangelen er oppdaget er neste steg å reklamere til bilselger. Dette må gjøres omlag 2 måneder fra mangelen ble oppdaget. Det er ingen grunn til å vente unødvendig. Generelt kan man si at det er bedre å reklamere en gang for mye enn en gang for lite. Dersom en reklamerer for sent, mister man nemlig muligheten til å gjøre mangelen gjeldende. Det er ikke noe krav til selve utformingen av klagen. Av bevismessige hensyn er det alltid greit å kunne vise til en skriftlig henvendelse. Reklamasjonen og eventuelt krav om heving av bilkjøpet vil dessuten være nødvendig dokumentasjon overfor forsikringsselskapet. Send eksempelvis en e-post. Gjør det helt klart at du vil klage. Fortell om mulig hva som er galt og hva du vil kreve – heving av bilkjøpet. Så lenge vi her skriver om heving av bilkjøpet, er det nettopp krav om heving av bilkjøpet som vil være aktuelt å fremsette krav om til selger.

Kan man gå rett på krav om heving av bilkjøp?

Det korte og enkle svaret er: ja. Man kan naturligvis, som kjøper, velge å gå rett på krav om heving av bilkjøpet. Men, i realiteten har selger en rett til å avhjelpe mangelen, dersom dette er mulig. Er det for eksempel lekkasje inn i bilen har selger rett til å forsøke å utbedre denne mangelen to ganger. Det fordrer imidlertid at han tilbyr å fikse dette «uten opphold» og innen rimelig tid. Det er altså ikke anledning for bilselger til å ha bilen stående på verksted i månedsvis. Da kan han tape sin avhjelpsrett og kjøper kan fremsette krav om heving av bilkjøpet.

Prisavslag eller heving av bilkjøpet?

Om kjøper bør kreve heving av bilkjøpet eller prisavslag beror på flere ting. Det er ikke noe i veien for at man kan fremsette krav om enten det ene eller det andre i prioritert rekkefølge. Dersom selger mener det er grunnlag for heving av bilkjøpet sier vi da at dette er kjøpers prinsipale anførsel. Man kan likevel «gardere» seg ved å kreve prisavslag som en subsidiær anførsel og påstand. Det er nemlig slik at man ikke får gjennomslag for heving av bilkjøpet dersom mangelen er av uvesentlig karakter.

Advokatbistand i saker om heving av bilkjøp

Har du en sak om heving av bilkjøpet eller prisavslag er du velkommen til å ta kontakt. Vi foretar en gratis førstevurdering av din sak for å se om det er mulig å anføre heving av bilkjøpet. Du får dekket advokatutgiftene via bilforsikringen, dersom du har vanlig ansvarsforsikring eller bedre forsikring. Vi har jevnlig saker om heving av bilkjøp og kan derfor mye om jusen og faktum i disse sakene. Ta gjerne kontakt. Send oss en melding om saken, og/ eller send oss en melding via kontaktskjemaet med informasjon om ditt telefonnnummer. Vi jobber med heving i alle type saker, herunder bil, båt, motorsykkel, bobil og diverse andre gjenstander.

Advokatbistand i andre type hevingssaker

Vi bistår jevnlig klienter i alle type hevingssaker, spesielt innenfor kjøpsretten. Forutsetningen er at saken har en tilstrekkelig økonomisk verdi (i saker med lav økonomisk verdi vil det ofte ikke lønne seg å bruke advokat). Har du en konkret sak som ikke nødvendigvis handler om bil? Vi bistår. Vi vedlegger noen linker til andre type hevingssaker vi jobber med. De grunnleggende prinsippene er de samme, men noe forskjeller kan gjøre seg gjeldende utfira hvilket objekt det er snakk om. Vi har erfaring med alle type hevingssaker, les mer her:

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.